Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Projekty i programy

Projekty i programy


„ŚLAD EKOLOGICZNY JAKO NARZĘDZIE ZMIANY STYLU ŻYCIA"
- pogłębiające materiały dla nauczycieli,
uzupełniające scenariusze na lekcje wychowawcze

Ślad ekologiczny jako narzędzie zmiany stylu życia - prezentacja prof. dr hab. Piotra Skubały.pdf„POZNAJ SWÓJ ŚLAD"
- scenariusze lekcji do pracy z e-kalkulatorem śladu ekologicznego w szkole

 Scenariusze lekcji z kalkulatorem śladu ekologicznego.pdf
„E-KALKULATOR ŚLADU EKOLOGICZNEGO JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE"
- aspekt psychologiczny

E-kalkulator śladu ekologicznego.pdf„ABC Małego Konsumenta"
- projekt Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 4-5 lat realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.


Projekt UOKiK "ABC Małego Konsumenta" - informacja.pdf

PROJEKT „DZIECKO TRANSPŁCIOWE - EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA W SZKOLE”

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej publikacjami, opracowanymi po wielomiesięcznych pracach Zespołu nad projektem Dziecko transpłciowe - efektywny system wsparcia w szkole, które powstały w jego ramach. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Plik pdf. Poradnika:

„Przewodnik dla otwartej szkoły. Transpłciowość. Poradnik dla kadry pedagogicznej pracującej w szkole i zarządzającej szkołą” - Sadowska, D. (red.) (2023), Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja

https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf


Grafiki i informacja o projekcie są dostępne na stronie:

https://www.dzieckotransplciowe.pl - zakładka rozwijana „Pakiet informacyjny wraz z grafikami”.


Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceny poradnika:

https://docs.google.com/forms/d/1k9HU6QfANwAslSstP74MMfxj6OP_EYiTpq1N-uYk9qo/prefill


Na stronie projektu są dostępne także inne publikacje, które powstały w jego ramach:

https://www.dzieckotransplciowe.pl/


„Dziecko transpłciowe w Islandii. Przegląd ustawodawstwa i dobrych praktyk” - Bolladóttir, G. (2023),
Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja

https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Dziecko-transplciowe-w-Islandii_G_Bolladottir.pdf

„Wyspy wsparcia. Dobre praktyki w zakresie wsparcia transpłciowych osób uczących się w polskich szkołach publicznych. Raport końcowy z badania jakościowego” - Stec, M. (2023), Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja

https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Wyspy-wsparcia_M_Stec.pdf

Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły dotyczące budowania szkoły włączającej dla osób z grup defaworyzowanych społecznie i narażonych na wykluczenie, w tym również transpłciowych i niebinarnych osób uczących się”

https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/Rekomendacje.pdf

„Jak korzystać z poradnika” - Sadowska, D. i in. (2023) - nagranie webinarium

https://www.youtube.com/watch?v=ZriPjhVpAK0STANDARTY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM


Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem - informacja dla dyrektorów.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice