Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe


Nowy kierunek studiów dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej: województwem śląskim: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Nowy kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Studia trwają 2 semestry i decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie


Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

​​Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ​zostały ​wyodrębnione w budżecie miasta Katowice na rok 2020. Formy kształcenia i specjalności doskonalenia zawodowego określa Uchwała Nr XVII/400/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020.

Uchwała Rady Miasta Katowice.pdf

Nauczyciele jednostek oświatowych mogą zgłosić chęć doskonalenia zawodowego dyrektorowi jednostki oświatowej. Dyrektor jednostki wraz z organem prowadzącym ustala formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy.


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice