Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodoweWSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - okres przejściowy.pdf.pdf

Wniosek o wszszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - z mocy prawa.pdf


Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez miasto Katowice
Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wyodrębnione w budżecie miasta Katowice na rok 2023
.

Formy kształcenia i specjalności doskonalenia zawodowego określa zarządzenie Nr 2966/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2023.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2966-2023.pdf.

Nauczyciele jednostek oświatowych mogą zgłosić chęć doskonalenia zawodowego dyrektorowi jednostki oświatowej. Dyrektor jednostki wraz z organem prowadzącym ustala formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy.POLECAMY!
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


Kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następując
ych dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Absolwenci studiów (dwa semestry) zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).
Więcej informacji na stronie: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie studia podyplomowe


Książki 3.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice