Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Szkoły i placówki

Szkoły i placówki


gettyimages-536079441-612x612.jpgWYKAZ PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Wykaz publicznych jednostek oświatowych miasta Katowice znajduje się pod adresem:

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/WykazJednostek.aspx?menu=631WYKAZ NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE


Niepubliczne i Publiczne Przedszkola.xls

Niepubliczne Szkoły Podstawowe dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Branżowe Szkoły I i II Stopnia.xls

Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Technika.xls

Niepubliczne Szkoły Policealne.xls

Niepubliczne Szkoły Przysposabiające do Pracy.xls

Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego i BCU.xls

Niepubliczne Placówki Oświatowe - inne1.xls

Niepubliczne Ośrodki.xls

Niepubliczne i Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.xls


Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice