Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt SUMODO

Projekt SUMODO

Obraz1.png

O projekcie

SUMODO - Sustainable Urban MObility Development in Outskirts

Miasto Katowice jest partnerem międzynarodowego projektu: Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach.


Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu ramowego  w zakresie badań naukowych i innowacji  Horyzont Europa – partnerstwo Driving Urban Transition (DUT). Partnerem ze strony polskiej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a projekt SUMODO jest realizowany i finansowany w ramach DUT Call 2022. 

W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą: uczelnie wyższe z Polski, Węgier i Hiszpanii, przedsiębiorstwo z Hiszpanii oraz trzy miasta. Liderem projektu jest firma Saitec (Hiszpania) a partnerami w projekcie są: Budapest University of Technology and Economics (Węgry), City of Veszprém, Veszprém (Węgry), City of Szeged, Szeged (Węgry), Miasto Katowice (Polska), Politechnika Śląska (Polska), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska).

Obraz2.png

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie narzędzi, które pomogą urbanistom w  zdefiniowaniu i optymalizacji koncepcji 15-minutowych miast w ich dzielnicach. W szczególności dostarczymy narzędzia przeznaczone do automatycznego identyfikowania dzielnic na przedmieściach, gdzie zagęszczenie głównych miejsc zainteresowania (POI) umożliwia zdefiniowanie 15-minutowego miasta. Ponadto narzędzie automatycznie określi rozwiązanie w zakresie usprawnienia możliwości poruszania się pieszo, rowerem czy innym środkiem transportu ostatniej mili oraz dostępność infrastruktury w celu przekształcenia nieodpowiednich obszarów na przedmieściach w 15-minutowe miasto. W tym celu projekt połączy 4 komponenty:

  1. SUMODO 15-min złożony indeks: zestaw wskaźników do kompleksowej oceny 15-minutowego miasta. Zestaw wskaźników będzie narzędziem do monitorowania postępów w kierunku 15-minutowych miast i umożliwi analizę porównawczą obszarów miejskich i miast.
  2. SUMODO model zachowania: model zachowania pozwalający uchwycić związek między danymi demograficznymi, zapotrzebowaniem na podróże, infrastrukturą i wyborem środka transportu. Na podstawie tego modelu można zidentyfikować parametry demograficzne, które wpływają na powodzenie 15-minutowej zabudowy miasta. Możemy przypisać wagi do typów POI, aby odzwierciedlić znaczenie usługi w 15-minutowym mieście. Ponadto można prognozować udział modalny dla różnych typów punktów POI, oceniać wpływ rozwoju infrastruktury i określać, w jaki sposób można wpływać na wybór środka transportu.
  3. SUMODO multimodalny planer podróży: oparty na aktywności multimodalny planer podróży dostosowany do pieszych, rowerów i współdzielonych środków transportu. Obywatele otrzymają rozszerzone narzędzia do planowania podróży, które poza wskazaniem najlepszej trasy do miejsca docelowego, przede wszystkim zwiększy świadomość podróżujących na temat nowych możliwości w okolicy, takich jak punkty POI oraz przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.
  4. SUMODO platforma optymalizacyjna: multiagentowa platforma symulacyjna, która będzie wykorzystywać algorytmy ewolucyjne do optymalizacji wdrażania 15-minutowych miast. Platforma optymalizacyjna wykorzysta model zachowania SUMODO do stworzenia realistycznych potrzeb podróżowania ludności. Następnie z wykorzystaniem multimodalnego planera podróży SUMODO dokona symulacji ruchu na przedmieściach kandydujących na 15-minutowe miasto. Następnie do oceny rozpatrywanej strefy pod kątem jej przydatności zostanie wykorzystany złożony wskaźnik SUMODO 15 min. Wreszcie platforma optymalizacyjna pozwoli na wykorzystanie wielu kryteriów w celu zdefiniowania optymalnego zestawu granic dla 15-minutowych miast i wszelkich potencjalnych modyfikacji lokalizacji POI w celu maksymalizacji jego przydatności.

Platforma symulacyjna SUMODO będzie implementacją 4 komponentów w systemie GIS i zostanie zweryfikowana w teście demonstracyjnym oceniającym strefy wyznaczone przez trzy miasta uczestniczące w projekcie: Katowice, Veszprém i Szeged.

Link do głównej strony projektu: http://sumodo-project.com/

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice