Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ustalenia strategiczne

Ustalenia strategiczne

​​srm_logo_2a.png​​​​

Uchwałą Rady Miasta XIX/365/2015 z dnia 17 grudnia 2015 przyjęta została nowa Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”. Rozwój miasta skoncentrowano w czterech współpowiązanych polach strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska.

schemat-punkty-ciezkosci-.png 

Realizacja priorytetów, celów i kierunków działań doprowadzi miasto do pozycji, którą można streścić w koncepcji 4i: inteligencja, innowacja, integracja i internacjonalizacja.
Intencją strategiczną działań podejmowanych zgodnie z tymi wartościami we wszystkich czterech polach jest przekształcenie Katowic w:
  • miasto inteligentne, systematycznie powiększające i umiejętnie wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz wykazujące zdolność absorpcji wiedzy tworzonej w innych centrach cywilizacyjnego rozwoju,
  • miasto innowacyjne, będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych,
  • miasto zintegrowane, zapewniające wysoki poziom spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz inicjujące układy kooperacyjne z innymi miastami, w układzie dzielnicowym i międzymiejskim,
  • miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalne w ​europejskiej przestrzeni kulturalnej i gospodarczej.

schemat-koncepcja4i.png

W nowym dokumencie Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” określono wizję rozwoju, cele i kierunki działań na kolejne lata w odniesieniu do występujących uwarunkowań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne dla poszczególnych pól strategicznych.​

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją​ zawierającą najważniejsze informacje na temat Strtategii Rozwoju Miasta. Dokumenty do pobraniasprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice