Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowic 2020+ służy wypracowaniu polityki kulturalnej poprzez nakreślenie siatki celów strategicznych i kierunków rozwoju, by móc następnie wprowadzić w życie ofertę kulturalną, której beneficjentami są mieszkańcy, a która jednocześnie pozwolą na promocję miasta i regionu, pociągając za sobą rozwój turystyki i pokrewnych gałęzi gospodarki.

Katowice traktowane są w niniejszym dokumencie jako miasto i gmina, ale także jako centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także ważny punkt na mapie kraju, aspirujący do mocnej pozycji międzynarodowej.

Dokument określa wizję miasta oraz cele strategiczne, do których w tej sferze miasto zmierza.

W pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk artystycznych, organizacji pozarządowych, osoby kierujące instytucjami kultury, a także przedstawiciele środowiska akademickiego.


Do pobrania

Strategia

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice