Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Raport o stanie miasta 2018

Raport o stanie miasta 2018


Raport o stanie Miasta Katowice 2018 powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 j.t., ze zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 


Raport o stanie Miasta Katowice 2018.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice