Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Raport o stanie miasta 2013

Raport o stanie miasta 2013

logo_raport2013.png

​​​​​​​​​​Aktualizacja Raportu o stanie miasta została przygotowana w konwencji wielowymiarowej analizy porównawczej w relacji do informacji zawartych w Raporcie z 2005 roku. Głównym celem takiego ujęcia było uchwycenie tendencji zmian, jakie na przestrzeni ostatniej dekady zaszły w mieście. 

Punkt wyjścia rozważań stanowiły dane o stanie miasta zawarte w poprzednim raporcie pochodzące z lat 2002/2003. Biorąc pod uwagę postulat porównywalności danych, a także ich dostępność oraz moment sporządzania dokumentu zaktualizowany Raport o stanie miasta został w większości przygotowany dla okresu 2002/2003–2012/2013. Ze względu na dostępność danych w kilku analizach wykorzystano także informacje z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.Dokumenty do pobrania

- Raport o stanie miasta 2013​

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice