Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Raport o stanie miasta 2005

Raport o stanie miasta 2005

logo_raport2005.png

​​​​Opracowanie stanowi zamknięcie pierwszego etapu prac nad strategią rozwoju miasta. Dokument jest wielowymiarową analizą społeczną, ekonomiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i instytucjonalną, która pozwoliła na identyfikację sił, słabości, szans i zagrożeń rozwoju miasta, wykorzystanych w dalszej analizie strategicznej. 

Strukturę dokumentu stanowią trzy części tematyczne. ​
Część pierwsza charakteryzuje miasto w sposób ogólny uwzględniając jego miejsce w aglomeracji i typ powiązań z innymi miastami, sytuację społeczno - gospodarczą i środowiskową. Prezentuje również zespoły dzielnic miasta, jego miejsca centralne i wizytówki.

Część druga raportu poświęcona jest szczegółowej analizie sfery przestrzennej, ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i instytucjonalnej. 

Część trzecia raportu, prezentuje wyniki analizy pozycji strategicznej Katowic w układach odniesienia: aglomeracyjnym, regionalnym (Bielsko - Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec) i metropolitalnym (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) w trzech obszarach zainteresowania: ekonomicznym, społecznym i infrastrukturalnym. 

Wyniki analizy są przedstawione w sposób opisowy i graficzny, z wykazem wskaźników służących analizie.


Dokumenty do pobrania

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice