Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego


PROCEDURA DOTYCZĄCA LECZENIA ODWYKOWEGO
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach


Pliki do pobrania:


Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Wskazania dla rodzin z problemem alkoholowym.pdf

schemat procedury do leczenia odwykowego.png

  1. WNIOSKI O OBJĘCIE LECZENIEM ODWYKOWYM WRAZ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ NALEŻY SKŁADAĆ W KANCELARII URZĘDU MIASTA PRZY RYNKU 1.

  2. Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej

  3. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje rozpatrzenie i przekazanie wniosku do następujących instytucji:

  • Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podjęcia działań w ramach pracy socjalnej i/lub poradnictwa specjalistycznego 

  • Prokuratury w sytuacji, gdy we wniosku o leczenie odwykowe są informacje na temat przemocy lub w innych przypadkach

4. Dokumentację dotyczącą leczenia odwykowego osoby uzależnionej uzupełnia się poprzez kontakt z następującymi instytucjami:

  • Miejską Izbą Wytrzeźwień, wysłanie zapytania o pobycie danej osoby w Izbie Wytrzeźwień

  • Komisariatem Policji, wysłanie zapytania o przeprowadzonych interwencjach Policji oraz o monitorowanie sprawy przez dzielnicowego                

5. W sytuacji, gdy osoba dwukrotnie nie zgłosiła się w wyznaczonych terminach do Zespołu ds. Leczenia Odwykowego i nie podjęła dobrowolnie leczenia to kolejnym krokiem w procedurze leczenia odwykowego jest skierowanie osoby uzależnionej zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Leczenia Odwykowego na badanie biegłych sądowych: do psychiatry i psychologa, w celu wydania opinii sądowej w przedmiocie uzależnienia osoby skierowanej na leczenia lub wg innych wskazań ZespołuGdy w sprawie występują wyraźnie określone ku temu przesłanki ustawowe to Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.                              


6. Na każdym etapie sprawy wnioskodawca informowany jest pisemnie o wszystkich poczynionych działaniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osoby skierowanej na leczenie odwykowe.


7. W przypadku trudnej sytuacji wnioskodawcy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, pracownicy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – PS.V lub Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach udzielają informacji o miejscach, w których można uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie. Osoba zainteresowana otrzymuje ulotkę - informator z miejscami pomocy, do których może się zgłosić oraz numer telefonu.


 8. W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice