Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego


PROCEDURA DOTYCZĄCA LECZENIA ODWYKOWEGO
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach


Pliki do pobrania:

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.doc

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.pdf

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Wskazania dla rodzin z problemem alkoholowym.pdf

schemat procedury do leczenia odwykowego.png

  1. WNIOSKI O OBJĘCIE LECZENIEM ODWYKOWYM WRAZ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ NALEŻY SKŁADAĆ W KANCELARII URZĘDU MIASTA PRZY RYNKU 1.

  2. Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej

  3. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje rozpatrzenie i przekazanie wniosku do następujących instytucji:

  • Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podjęcia działań w ramach pracy socjalnej i/lub poradnictwa specjalistycznego 

  • Prokuratury w sytuacji, gdy we wniosku o leczenie odwykowe są informacje na temat przemocy lub w innych przypadkach

4. Dokumentację dotyczącą leczenia odwykowego osoby uzależnionej uzupełnia się poprzez kontakt z następującymi instytucjami:

  • Miejską Izbą Wytrzeźwień, wysłanie zapytania o pobycie danej osoby w Izbie Wytrzeźwień

  • Komisariatem Policji, wysłanie zapytania o przeprowadzonych interwencjach Policji oraz o monitorowanie sprawy przez dzielnicowego                

5. W sytuacji, gdy osoba dwukrotnie nie zgłosiła się w wyznaczonych terminach do Zespołu ds. Leczenia Odwykowego i nie podjęła dobrowolnie leczenia to kolejnym krokiem w procedurze leczenia odwykowego jest skierowanie osoby uzależnionej zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Leczenia Odwykowego na badanie biegłych sądowych: do psychiatry i psychologa, w celu wydania opinii sądowej w przedmiocie uzależnienia osoby skierowanej na leczenia lub wg innych wskazań ZespołuGdy w sprawie występują wyraźnie określone ku temu przesłanki ustawowe to Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.                              


6. Na każdym etapie sprawy wnioskodawca informowany jest pisemnie o wszystkich poczynionych działaniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osoby skierowanej na leczenie odwykowe.


7. W przypadku trudnej sytuacji wnioskodawcy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, pracownicy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – PS.V lub Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach udzielają informacji o miejscach, w których można uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie. Osoba zainteresowana otrzymuje ulotkę - informator z miejscami pomocy, do których może się zgłosić oraz numer telefonu.


 8. W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice