Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MKRPA logo duże.jpg

W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Zarządzeniem Nr 1979/2018 z dnia 12 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach w następującym składzie:

 

Przewodniczący:

- Maciej Maciejewski

Wiceprzewodnicząca:

- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech


Członkowie Komisji:

Zespołu Inicjująco-Opiniującego:

- Ewa Bromboszcz

- Waldemar Dyrda

- Małgorzata Glinka

- Sławomir Witek


Zespołu ds. Leczenia Odwykowego:

- Joanna Bielecka

- Lidia Koch

- Katarzyna Kuczyńska

- Ewa Liberka

- Jacek Marciniak

- Krystyna Niemiec

- Barbara Rosa-Fułat

- Anna Szczęch

 

Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych:

- Aleksandra Benisiewicz

- Jolanta Blaza

- Małgorzata Gola- Kawaler

- Ewa Kiełczyńska

- Izabela Knas

- Agnieszka Krupa

- Joanna Kula

- Bożena Lisiecka

- Jolanta Lorenowicz

- Renata Madejska

- Katarzyna Majerczyk

- Elwira Marzec

- Jolanta Matysiak

- Joanna Mazur

- Iwona Olejniczak

- Alicja Palińska

- Iwona Pawlik–Kostrzyca

- Joanna Pawełek-Zgryzińska

- Iwona Słomka

- Renata Staroniewicz

- Małgorzata Wolska

- Lucyna Zbroińska

 

Zespołu Kontrolnego:

- Józef Barański

- Piotr Mierny

- Marian Stolecki

- Mariusz Sumara

- Piotr Szczerba

 

Zespołu ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim*:

- Teresa Podgajna

(*Zespół prowadzi kontrole we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich)


Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

Zarządzenie nr 1979-2018.pdf

http://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10432/1979-2018b.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice