Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejsca pomocy

Miejsca pomocy

Informator

informator 2020.pdf

Miejsca pomocy dla osób się z problemem alkoholowym i ich rodzin znajdują się w Informatorze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostępnym poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, VIII piętro.


informator.png


Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

ulotka mkrpa.png

Telefon Zaufania

telefon zaufania.png

TELEFON ZAUFANIA dla mieszkańców miasta Katowice udziela porad we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 17.00 do 7.00.

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Miasta Katowice Ośrodek Interwencji Kryzysowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam" prowadzi pod numerem (32) 256-92-78 Miejski Telefon Zaufania. Ze wsparcia skorzystać można codziennie w godzinach od 17.00 do 7.00. Telefon funkcjonuje według następującego harmonogramu:

─ Specjaliści: poniedziałki i środy w godzinach od 15.00 do 19.00,

─ Terapeuci i pracownicy wspierający: ponirdziałki i środyod 19.00 do 7.00 oraz wszystkie wtorki, czwartki, piątki, soboty i niedziele od 18.00 do 7.00.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice