Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formy realizacji zadań

Formy realizacji zadań

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywa się m.in. poprzez:

1. Dotowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje uzyskane z budżetu Miasta Katowice (szczegółowy wykaz organizacji dotowanych w 2022 r. zamieszczony jest w zakładce dot. współpracy z NGO).

2. Zlecanie realizacji zadań podmiotom w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2022 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych :

1. Pani Izabela Leśkiewicz Piela prowadząca działalność w Imielinie przy ul. Bartnicza 43 - przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez uprawnionych biegłych sądowych z zakresu orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Wartość umowy: 19 600,00 zł.

_______________________________________________________________

2. STUDIO NOVA Agata Nowakowska  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jaśminów 40a/1- „Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” - zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, współuzależnienia, a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości.

Wartość umowy: 14 100,00 zł. 

______________________________________________________________


3. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a - zakup i dostarczenie do katowickich szkół materiałów edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022".

Wartość umowy: 20 267,90 zł.

_______________________________________________________________

4. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. bpa H. Bednorza 22


na realizację zadania: XXXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2022”.


Wartość umowy: 47 680,00

_______________________________________________________________

5. Centrum Psychiatrii z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27 - prowadzenie terapii grupowej dla mieszkańców Katowic pn. "Oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu"

Wartość umowy: 38 080,00 zł.


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice