Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formy realizacji zadań

Formy realizacji zadań

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywa się m.in. poprzez:

1. Dotowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje uzyskane z budżetu Miasta Katowice (szczegółowy wykaz organizacji dotowanych w 2020 r. zamieszczony jest w zakładce dot. współpracy z NGO).

2. Zlecanie realizacji zadań podmiotom w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2020 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Pani Izabela Leśkiewicz Piela prowadząca działalność w Imielinie przy ul. Bartnicza 43 - przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez uprawnionych biegłych sądowych z zakresu orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Wartość umowy: 19 040,00 zł.

_______________________________________________________________

2. STUDIO NOWA Agata Nowakowska  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jaśminów 40a/1- „Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” - zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, współuzależnienia, a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości.

Wartość umowy: 14 100,00 zł. 

_______________________________________________________________

3. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 29a - zakup i dostarczenie do katowickich szkół materiałów edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020".

Wartość umowy: 20 252,90 zł.

_______________________________________________________________

4. Centrum Psychiatrii z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27 - prowadzenie terapii grupowej dla mieszkańców Katowic pn. "Oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu"

Wartość umowy: 38 080,00 zł.

_______________________________________________________________

5. Fundacja "YAQ projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego" z siedzibą w miejscowości Woźniki, Czarny Las 17 - realizacja programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach. Programem zostaną objęci uczniowie, rada pedagogiczna oraz rodzice uczniów.

Wartość umowy: 6 000,00 zł

________________________________________________________________

6. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. bpa H. Bednorza 22


na realizację zadania: „XXIX Ogólnopolski Wiosenny Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2020”.


Wartość umowy: 22 321,00


________________________________________________________________


7. Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 21 na


realizację zadania: „Standardy w profilaktyce - realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych".


Wartość umowy: 40 050,00

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice