Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne


Zespół koordynujący realizację zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

dla miasta Katowice na lata 2021-2022

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz. 458) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do powołania zespołu koordynującego realizację zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do zadań samorządów powiatów i gmin należy opracowanie i realizacja samorządowych programów ochrony zdrowia psychicznego.

W związku z powyższym zadaniem powołanego niniejszym zarządzeniem zespołu będzie opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022, a następnie realizacja, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji.

Zarządzenie powołujące zespół 1250-2020.pdf

-------------

Miasto Katowice w związku z realizacją Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice przygotowało – informator o miejscach pomocy medycznej osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice.

  Informator - zdrowie psychiczne.pdf

Polecamy również ulotkę informującą o podstawowych informacjach w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego:

  Ulotka "Zdrowie psychiczne w pigułce".pdf

-------------

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Uprzejmie informujemy o nowo otwartym, działającym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.

Na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl udostępniony został plakat z informacjami o działających placówkach na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów. 

Materiały do pobrania:

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Broszura-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ulotka-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Plakat-Centrum-Wsparcia.pdf

-------------

Szanowni Państwo

W ramach realizacji Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Samorząd Województwa Śląskiego opracował piąte wydanie Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim".

Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie informuję, że wersję elektroniczną Przewodnika udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://slaskie.pl/content/ochrona-zdrowia-psychicznego.

-------------


Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020


Uchwałą nr XLV/848/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. przyjęto Strategię Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2020.pdf

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020 została opracowana jako odrębny dokument na podstawie propozycji przedstawicieli różnych podmiotów i instytucji działających w obszarze zdrowia psychicznego na terenie Miasta.

Działania wynikające z wyżej wymienionego programu tworzą system wszechstronnej pomocy dla wielu grup odbiorców, na różnych etapach zagrożenia problemami zaburzeń psychicznych i stanowią kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Obejmują one dzieci i młodzież, osoby uzależnione i ich rodziny, osoby doświadczające przemocy domowej, osoby bezrobotne, które często są zagrożone alkoholizmem.

Zadania wynikające ze Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020 prowadzone są przez szereg podmiotów. Wśród realizatorów znajdują się zarówno jednostki budżetowe miasta, jak również organizacje pozarządowe i indywidualni wykonawcy. Taki system skutkuje wszechstronnością i skutecznością podejmowanych działań.

Do zadań samorządów powiatów i gmin, zgodnie z rozporządzeniem należy opracowanie  i realizacja samorządowych programów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego.

W związku z powyższym zadaniem powołanego niniejszym zarządzeniem zespołu będzie: opracowanie Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020, a następnie realizacja, koordynowanie i monitorowanie jej realizacji.

Zespół koordynujący.pdf

Sprawozdania z realizacji Strategii:

Sprawozdanie za 2017 r.pdf

Sprawozdanie za 2018 r.pdf

Sprawozdanie za 2019 r.pdf

-------------

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2011-2015

 

W latach 2011-2015 w Katowicach realizowano Strategię Miasta Katowice wynikającą z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XIII/222/11 z dnia 5 września 2011 r.

  STRATEGIA MIASTA KATOWICE POZP.pdf

Sprawozdania z realizacji  Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice na lata 2011 – 2015:

  uchwała strategia sprawozdanie za 2011r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2012r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2013r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2014r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2015.pdf

-------------

Pliki do pobrania:

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.pdf

Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016-2020.pdf

Przewodnik Informacyjny.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice