Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne


    Katowice przyłączyły się do interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od internetu - ,,Otwórz się na pomoc”.

➡️


W pandemii troska o zdrowie to dla wielu osób temat numer jeden. Zdarza się jednak, że zdrowie psychiczne schodzi na drugi plan. A to właśnie zamknięcie, izolacja i nowe lęki związane z obecną sytuacją sprawiają, że coraz więcej ludzi boryka się z objawami depresji. Kiedy smutek zmienia się w chorobę? W jakim momencie konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry? Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu twoim lub bliskich?
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

logo - gazetka pandemia.jpg


O tym, że internet bywa niebezpieczny, zwłaszcza dla młodych ludzi, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Tym bardziej w obecnych czasach, gdy mocno ograniczona została możliwość spotkań na żywo, młodzi ludzie jeszcze więcej czasu spędzają w sieci, co bardzo łatwo może prowadzić do uzależnienia.

Dlatego otwórz się na pomoc!❗️

Gdzie szukac pomocy w zakresie uzależnień, przemocy, problemów z dziećmi?


Zobacz interaktywny film iDOC


Miejsca pomocy w zakresie uzależnień, przemocy, problemów z dziećmi

 https://bit.ly/3wU97am


Informacje w zakresie zdrowia psychicznego

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rodzina-i-zdrowie/profilaktyka-i-promocja-zdrowia/zdrowie-psychiczne
-------------

Informator o miejscach pomocy osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice.

  Informator - zdrowie psychiczne.pdf

                        inf.jpg


Polecamy również ulotkę informującą o podstawowych informacjach w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego:

  Ulotka "Zdrowie psychiczne w pigułce".pdf

1.jpg


-------------23 luty Światowy Dzień Walki z DepresjąOgólnopolski Dzień Walki z Depresją jest dobrą okazją, by zdobyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu. Okazuje się, że pandemia i związane z nią restrykcje wprowadzone w wielu krajach, przyczyniają się także do nagłego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego wielu ludzi.


Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba. Czasem trudno bowiem rozpoznać po naszych bliskich i znajomych, gdzie kończy się zwykłe przygnębienie i smutek, a zaczyna depresja.


Depresja - ulotka 2021.pdf

                                                                     depresja.png

                                                    


KIEDY TO MOŻE BYĆ DEPRESJA?

Gdy:

- Jesteś stale smutny, zirytowany lub pełen ogromnej wściekłości

- Utraciłeś zainteresowanie zajęciami, które wcześniej były dla ciebie atrakcyjne

- Jesz zdecydowanie mniej lub więcej niż wcześniej jadłeś

- Masz kłopoty ze snem- śpisz bardzo dużo lub nie możesz zasnąć jesteś napięty i męczą Cię myśli na temat przeszłości i nierozwiązanych problemów

- Czujesz, że większość rzeczy robisz wolniej niż zwykle i kosztuje Cię to bardzo dużo wysiłku

- Masz zdecydowanie mniej energii niż zwykle

- Czujesz się bezwartościowy lub pogrążony w poczuciu winy w związku ze sprawami, na które nie masz wpływu i które nie zależą od ciebie

- Nie możesz się skoncentrować

- Często nawiedzają Cię myśli o bezsensie życia

- Odczuwasz niepokój niezwiązany z konkretną sytuacją.NIE LEKCEWAŻ OBJAWÓW DEPRESJI!


Jeśli masz podejrzenia, że depresja to problem, który dotyka Ciebie lub kogoś dla Ciebie bliskiego skontaktuj się ze specjalistą.


Na terenie miasta Katowice jest wiele placówek oferujących pomoc. Bezpłatnej pomocy udzielają w Katowicach:


Telefon zaufania: 694 952 067

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS: 32 251 15 99; 32 257 14 82

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego 32 255 28 54

Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne - najbliższe miejsca zamieszkania, w szkole Psycholog/Pedagog
Nieleczona depresja nasila się, więc im wcześniej poszukasz pomocy, tym większe są szanse na to, że uzyskana pomoc pozwoli Ci uzyskać trwałą poprawę i pozwoli zapobiegać nawrotom.

-------------

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022

Uchwałą nr XXXI/677/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r. przyjęto Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022.pdf

Program Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2021 została opracowana jako odrębny dokument na podstawie propozycji przedstawicieli różnych podmiotów i instytucji działających w obszarze zdrowia psychicznego na terenie Miasta.

Działania wynikające z wyżej wymienionego programu tworzą system wszechstronnej pomocy dla wielu grup odbiorców, na różnych etapach zagrożenia problemami zaburzeń psychicznych i stanowią kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Obejmują one dzieci i młodzież, osoby uzależnione i ich rodziny, osoby doświadczające przemocy domowej, osoby bezrobotne, które często są zagrożone alkoholizmem.

Zadania wynikające z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 prowadzone są przez szereg podmiotów. Wśród realizatorów znajdują się zarówno jednostki budżetowe miasta, jak również organizacje pozarządowe i indywidualni wykonawcy. Taki system skutkuje wszechstronnością i skutecznością podejmowanych działań.


-------------


Zespół koordynujący realizację zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice 
na lata 2021-2022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz. 458) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do powołania zespołu koordynującego realizację zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do zadań samorządów powiatów i gmin należy opracowanie i realizacja samorządowych programów ochrony zdrowia psychicznego.

W związku z powyższym zadaniem powołanego niniejszym zarządzeniem zespołu będzie opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022, a następnie realizacja, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji.

Zarządzenie powołujące zespół 1250-2020.pdf

-------------


Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Uprzejmie informujemy o nowo otwartym, działającym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.

Na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl udostępniony został plakat z informacjami o działających placówkach na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów. 

Materiały do pobrania:

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Broszura-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ulotka-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Plakat-Centrum-Wsparcia.pdf

-------------

Szanowni Państwo

W ramach realizacji Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Samorząd Województwa Śląskiego opracował piąte wydanie Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim".

Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.
Jednocześnie informuję, że wersję elektroniczną Przewodnika udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://slaskie.pl/content/ochrona-zdrowia-psychicznego.

-------------


Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020


Uchwałą nr XLV/848/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. przyjęto Strategię Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2020.pdf

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020 została opracowana jako odrębny dokument na podstawie propozycji przedstawicieli różnych podmiotów i instytucji działających w obszarze zdrowia psychicznego na terenie Miasta.

Do zadań samorządów powiatów i gmin, zgodnie z rozporządzeniem należy opracowanie  i realizacja samorządowych programów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego.

W związku z powyższym zadaniem powołanego niniejszym zarządzeniem zespołu będzie: opracowanie Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020, a następnie realizacja, koordynowanie i monitorowanie jej realizacji.

Zespół koordynujący.pdf

Sprawozdania z realizacji Strategii:

Sprawozdanie za 2017 r.pdf

Sprawozdanie za 2018 r.pdf

Sprawozdanie za 2019 r.pdf

-------------

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2011-2015

 

W latach 2011-2015 w Katowicach realizowano Strategię Miasta Katowice wynikającą z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XIII/222/11 z dnia 5 września 2011 r.

  STRATEGIA MIASTA KATOWICE POZP.pdf

Sprawozdania z realizacji  Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice na lata 2011 – 2015:

  uchwała strategia sprawozdanie za 2011r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2012r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2013r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2014r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2015.pdfsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice