Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy profilaktyczne miasta Katowice

Programy profilaktyczne miasta Katowice

Miasto Katowice w ramach przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2027" corocznie realizuje następujące zadania:

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV - w ramach którego organizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt i chłopców z klas VII katowickich szkół podstawowych.
Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – w ramach programu seniorzy w wieku 60-64 lata, 75-79 lat oraz powyżej 85 lat mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przesiewowych, testów sprawności pamięci i sprawności fizycznej. Mieszkańcy, u których zdiagnozowana zostanie niesprawność ruchowa, otrzymają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.
Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" - w ramach którego mieszkańcy w wieku 65 lat i starsi mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice