Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy profilaktyczne miasta Katowice

Programy profilaktyczne miasta Katowice

Miasto Katowice w ramach przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2027" corocznie realizuje następujące zadania:

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV - w ramach którego organizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt i chłopców z klas VII katowickich szkół podstawowych.
Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – w ramach programu seniorzy w wieku 60-64 lata, 75-79 lat oraz powyżej 85 lat mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przesiewowych, testów sprawności pamięci i sprawności fizycznej. Mieszkańcy, u których zdiagnozowana zostanie niesprawność ruchowa, otrzymają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.
Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" - w ramach którego mieszkańcy w wieku 65 lat i starsi mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice