Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy profilaktyczne miasta Katowice

Programy profilaktyczne miasta Katowice

Miasto Katowice w ramach przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2020" corocznie realizuje następujące zadania:

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice - w ramach którego realizowane są szczepienia przeciwko pneumokokom wśród dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego oraz w katowickich domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice - w ramach którego finansowane były szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt z klas VII katowickich szkół podstawowych (tj. w wieku 14 lat).

Profilaktyczna opieka nad uczniami - obejmująca zorganizowanie wykładów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych oraz przeprowadzenie kompleksowych badań przesiewowych pediatryczno-chirurgiczno-ortopedycznych uczniów klas III katowickich szkół podstawowych.

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice - jest to program, w ramach którego obejmuje się w każdym roku uczniów klas II i V katowickich szkół podstawowych. Organizowane są zajęcia edukacyjne oraz przeglądowe badania jamy ustnej wraz z lakowaniem zębów szóstych (u dzieci 8-letnich) i siódmych (u dzieci 11-letnich).

Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy - w ramach tego programu realizowane są warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Uczniowie biorą udział w dwóch cyklach zajęć, zawierających zarówno spotkania teoretyczne, jak i praktyczną naukę udzielania pomocy.

Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – w ramach programu seniorzy w wieku 60-62 lata, 75-77 lat oraz powyżej 85 lat mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przesiewowych, testów sprawności pamięci i sprawności fizycznej. Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia" - jest to program, w ramach którego pary oczekujące potomstwa mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia, w tym m.in. z ginekologiem, prawnikiem, psychologiem i położną.

Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" - w ramach którego sfinansowane będą szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku pow. 65. roku 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice