Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020

Miasto Katowice, jako gmina i miasto na prawach powiatu, odpowiedzialne za realizację ustawowo nałożonych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Główne kierunki działań Miasta Katowice w zakresie poprawy jakości życia i stanu zdrowia społeczności Katowic wyznacza „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020”, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.


W ramach tego wieloletniego programu organizowane i finansowane są następujące programy profilaktyczne skierowane są na działania z zakresu promocji zdrowia poprzez szeroko pojętą edukację na temat zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom, profilaktykę chorób poprzez organizowanie i finansowanie badań profilaktycznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup wiekowych:
 
1)      Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice
 
2)      Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice
 
3)      Profilaktyczna opieka nad uczniami
 
4)      Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice
 
5)      Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych
 
6)      Program profilaktyki zachorowań na grypę – „Słoneczna Jesień”
 
7)      Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy
 
8)      Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny
 
9)      Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice