Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacje o programie

Informacje o programie


logotypy 2018.jpgUprzejmie informujemy, że miasto Katowice realizuje obecnie projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja”, w ramach którego zorganizowano bezpłatne badania kolonoskopowe oraz spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.
Projekt jest skierowany do 400 mieszańców miasta Katowice, a także osób pracujących lub uczących się na terenie miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej.


Celem głównym projektu jest:
  • zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice
  • i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 400 BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH ZE ZNIECZULENIEM
  • a także podniesienie świadomości mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice z zakresu profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację GRUPOWYCH oraz INDYWIDULANYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH. 
 
Okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. – 31.10.2019 r.
 
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 400 mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają kryteria udziału w programie badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym.
Objęte wsparciem zostaną osoby, u których nie stwierdzono objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.
Ograniczenia udziału w projekcie:
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku:
  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego wykonanego badania kolonoskopowego (poza pacjentami z zespołem Lyncha) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, NFZ, budżetu państwa, samorządowych.
Podstawowe kryteria rekrutacji do projektu opisane zostały w Regulaminie rekrutacji:
Książeczka Uczestnika Projektu.pdf

Spotkania edukacyjne:
W 2018 roku zaplanowano zorganizowanie 12 spotkań edukacyjnych w placówkach Miejskich Domów Kultury w Katowicach, podczas których będzie można poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu raka jelita grubego. Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną Lidera projektu, tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED - Bula Tomasz Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22. 

Harmonogram spotkań jest dostępny do pobrania:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018.pdf

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja” zapraszamy do kontaktu:
 
BIURO PROJEKTU
Czynne: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.30
tel.: 32 350 11 00 lub 32 607 21 15 lub 32 607 21 59
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz Sp. z o.o.
ul. Fredry 22 / Katowice / pokój 142 (I piętro, wejście ŻÓŁTE)
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Lidera projektu:
 
______________
 
Projekt pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja realizowany jest przez Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED - Bula Tomasz Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Katowice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 269 222,04zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 236 915,39 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu oraz partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice