Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Często zadawane pytania

Często zadawane pytania


Dlaczego należy przyjąć tabletki jodku potasu?

Jodek Potasu jest wskazany do stosowania w przypadku awarii i katastrof nuklearnych,
w wyniku których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę .

 

Kiedy przyjąć tabletki ? Kiedy najszybciej zażyć tabletki ?

Wg dostępnych informacji tabletki Jodku Potasu mogą być przyjmowane tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez uprawnione organy państwa za pośrednictwem środków masowego przekazu, w social mediach czy za pośrednictwem telefonii komórkowej. Nie jest dopuszczalne przyjmowanie tabletek jodku potasu profilaktycznie bez wskazań lekarza.

W sytuacji zagrożenia radiacyjnego wg informacji medycznej producenta, zalecane jest jak najszybsze przyjęcie tabletek, najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu ekspozycji na działanie promieniowania. Jednakże zażycie tabletek w ciągu 8 godzin od momentu wystawienia na promieniowanie jest wciąż korzystne.

 

Czy mogę zażyć inny rodzaj (zamiennik) tego samego środka, innego producenta?

Urząd Miasta został wyposażony w środek Jodku Potasu TZF65 mg w postaci tabletek producenta - Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” SA - i tylko takie UM w Katowicach, będzie dystrybuował wśród mieszkańców Katowic. Zlecanie zażycia innego środka o podobnym działaniu należy do służb medycznych, np. lekarza rodzinnego.

 

Jestem mieszkańcem Katowic, gdzie mogę odebrać tabletki?

Na stronie UM w Katowicach opublikowano wykaz placówek z danymi adresowymi, które przyjmą tymczasowo na siebie rolę Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu, w przypadku Katowic będą to szkoły podstawowe zgodnie z rejonizacją obwodów szkolnych, wykaz udostępniono na stronie https://www.katowice.uw.gov.pl/jodek-potasu

 

Nie jestem, mieszkańcem Katowic ale w Katowicach pracuję czy wobec tego będę mógł odebrać tabletki w punktach katowickich?

Nie. Miasto Katowice zostało zaopatrzone w odpowiednią ilość tabletek wyłącznie dla swoich mieszkańców, zatem w Pana/Pani przypadku proponuję udać się do miejscowości właściwej dla miejsca zamieszkania i tam w wyznaczonym punkcie pobrać tabletki. W celu zlokalizowania właściwego dla siebie punktu wydawania tabletek, prosimy zapoznać się z wykazem punktów opublikowanym przez ŚUW na stronie https://www.katowice.uw.gov.pl/jodek-potasu

 

Czy mogę pobrać tabletki dla swojej rodziny?

Tak jest to możliwe tylko dla najbliższych członków rodziny pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Mam 40 lat czy muszę przyjąć tabletki ?

Zgodnie z informacją o charakterystyce produktu dostępnego w Katowicach przyjmowanie tabletek jodku potasu przez osoby dorosłe powyżej 40 lat nie jest zalecane , ponieważ jest mniej prawdopodobne , że skorzystają oni na leczeniu jodem po ekspozycji na jod radioaktywny. Jednakże zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i WHO grupą docelową rekomendowaną dla przyjęcia tabletek pozostaje grupa osób do 60 roku życie włącznie. W przypadku wątpliwości uwzględniając indywidualny stan zdrowia zaleca się konsultacje z lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą.

 

Mam 68 lat obawiam się skutków promieniowania czemu nie mogę dostać tabletki?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i WHO nie jest zalecane przyjmowanie tabletek jodku potasu przez osoby dorosłe powyżej 60 roku życia. W Katowicach tabletki jodku potasu, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, będą wydawane w pierwszej kolejności mieszkańcom do 60 roku życia włącznie.

 

Jakie jest dawkowanie tabletek jodku potasu?

Wg informacji producenta:

Noworodki do 1 miesiąca życia : ¼ tabletki

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat włącznie : ½ tabletki

Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat włącznie: 1 tabletka

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią : 2 tabletki

Po zażyciu tabletek należy je popić znaczną ilością wody. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla noworodków i dzieci tabletki można rozgnieść lub rozpuścić w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać wg informacji producenta do 6 minut.

 

Jestem osobą stale opiekującą się niepełnosprawnym dorosłym, nie będę mógł udać się do punktu po odbiór tabletek, co mam robić?

Miasto Katowice jest przygotowane na zabezpieczenie podobnych sytuacji. W tym przypadku, po ogłoszeniu przez władze państwowe zagrożenia radiacyjnego, proszę niezwłocznie powiadomić o swojej sytuacji służby miejskie na nr tel. 032 25933290 lub na adres email jodekpotasu@katowice.eu, a właściwy dyżurny skieruje do Pana/Pani kuriera z odpowiednią ilością tabletek.

 

Nie mam przeciwskazań medycznych do zażycia tabletek, czy mimo to muszę je zażyć?

W interesie Miasta jest ustawiczne dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom, apelujemy o przyjęcie rekomendowanego przez władze, środka medycznego. Jednak zażycie tabletek jodku potasu, pozostaje niezmiennie indywidualną sprawą każdego dorosłego mieszkańca Katowic.

 

Czy koniecznym będzie przyjęcie więcej niż jednej dawki jodku potasu?

Wg dostępnych informacji zazwyczaj wystarcza jednorazowe podanie środka.

 

Jakie są przeciwskazania do przyjęcia jodku potasu?

Posiłkując się informacją medyczną producenta do przeciwskazań zaliczono :

- nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

- opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa,

- nadczynność tarczycy,

- zapalenie naczyń z hipokomplementemią.

W przypadku gdy osoba cierpi na inne choroby przewlekłe, leczy się długotrwale zaleca się konsultacje medyczną z lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą w celu dopuszczalności przyjęcia tabletek jodku potasu.

 

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice