Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Dobry start” 300+

Program „Dobry start” 300+

Program Dobry Start.jpg

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ (od 1 lipca br.)

3. Drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
z dopiskiem „Dobry start”

4. Jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, można również udać się do jednego z poniższych punktów przyjmowania wniosków:
• TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
• TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
• TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
• TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
• TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
• TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
• TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
• TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
• TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.
Terminy składania wniosków:
1. w formie elektronicznej -  już od 1 lipca
2. w formie tradycyjnej (papierowej) - dopiero od 1 sierpnia 2018

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada br.


Szczegółowe informacje, godziny przyjęć oraz wniosek wraz z innymi dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce: Program „Dobry start”.

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
32 251 00 87 w. 100, 162.

Dobry start_2 plakat-1.pdf

Ulotka DOBRY START 2.pdf

Wniosek - Dobry Start.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice