Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

pytania.jpg


Skąd pomysł na nową linię tramwajową?

Z inicjatywą budowy tramwaju wyszli sami mieszkańcy. 30 października 2013 roku złożony został obywatelski projekt uchwały, który podpisało 8 tys. Katowiczan. Inicjatywę poparły też lokalne i regionalne media. Mieszkańcy chcieli podjęcia działań w sprawie rozbudowy linii tramwajowej z Brynowa na południe Katowic i powstania wieloletniego planu inwestycji, przygotowania studium wykonalności oraz opracowania różnych wariantów rozbudowy.


Kto zdecydował o takim przebiegu trasy „Tramwaju na południe"?

Wybór przebiegu linii tramwajowej to efekt rozmów z mieszkańcami południowych dzielnic Katowic, badania ankietowego oraz opinii ekspertów. Wybrany został wariant kompromisowy mający najwięcej zalet i wpisujący się w oczekiwania jak największej grupy mieszkańców. Z jednej strony linia nie będzie uciążliwa dla sąsiadujących z nią mieszkańców, a z drugiej właściwe umiejscowienie przystanków i inwestycje towarzyszące (np. centra przesiadkowe P&R) zapewnią jej odpowiednią frekwencje.


Czy „Tramwaj na południe" w takim wariancie będzie miał odpowiednio wysoką frekwencję?

Przy ocenie potencjału pasażerskiego inwestycji należy brać pod uwagę fakt, że jedynie sieć tramwajowa, a nie przystanki dla pasażerów zlokalizowane będą w większej odległości od zabudowań. Właściwe umiejscowienie nowych przystanków, wraz z nowoczesnymi obiektami systemu centrów przesiadkowych Park&Ride, które powstaną w południowych dzielnicach miasta sprawi, że w zasięgu nowej linii znajdzie się kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w tym m.in. bardzo zaludnionego osiedla Odrodzenia.


Czy nie jest tak, że „Tramwaj na południe" to tylko pretekst do budowy drogi?

Szereg działań planowanych do 2020 roku  poprawi wydolność systemu transportowego w południowych dzielnicach Katowic i sprawi, że w najbliższych latach nie będzie konieczności budowy nowej drogi. Jednakże równoczesne zaprojektowanie tego elementu w ramach „Tramwaju na południe" umożliwi skorzystanie ze ścieżki formalnej (tzw. ZRiD-u), gwarantującej  bardziej sprawne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Ostateczny  termin budowy drogi będzie uzależniony od trzech elementów: faktycznych potrzeb, możliwości finansowych budżetu miasta oraz opinii mieszkańców. Droga na pewno nie powstanie przed 2030 rokiem.


Czy inwestycja będzie przyjazna dla środowiska?

Cała inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska. Oprócz tego projekt będzie realizowany w taki sposób, aby zminimalizować konieczność wpływania na drzewostan. Sama idea budowy tramwaju i stawiania na komunikację publiczną powoduje, że w perspektywie podejmowane teraz działania będą korzystnie wpływać na stan środowiska w przyszłości.


Czy w ramach prac budowlanych będą wycinane drzewa?

Ochrona zieleni to jedna z najważniejszych zasad, która towarzyszy wszelkim działaniom związanym z projektowaniem tramwaju do południowych dzielnic Katowice. Inwestycja będzie realizowana w taki sposób, aby zminimalizować konieczność wpływania na środowisko. Jeśli jednak pojawi się konieczność zmian w drzewostanie, to w miejsce 1 dotychczasowego drzewa zostaną posadzone 2 nowe.


Czy lasy rezerwatu Ochojec zostaną naruszone?

Sieć tramwajowa oraz wszelkie roboty budowlane ominą szerokim łukiem rezerwat Ochojec, gwarantuje to specjalna uchwała zgłoszona przez Prezydenta Miasta Katowice, Marcina Krupę. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta Katowice 6 kwietnia 2016 roku i zapewnia absolutną nienaruszalność rezerwatu.


Czy linii tramwajowa stanie się nową barierą w dostępie mieszkańców do lasu?

Zaplanowanie przebiegu trasy wzdłuż istniejących elementów infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej sprawi, że nie powstaną żadne nowe elementy odcinające katowiczan od terenów leśnych, przez co komfort korzystania z lasu praktycznie nie ulegnie zmianie.


Czy projekt „Tramwaju na południe" będzie konsultowany z mieszkańcami?

Jednym z warunków specyfikacji przetargowej na wykonawcę dokumentacji projektowej będzie włączenie mieszkańców w proces projektowania inwestycji. Omówione z mieszkańcami zostaną najprawdopodobniej następujące elementy: przejścia dla pieszych przez torowisko, wygląd i umiejscowienie ekranów dźwiękochłonnych, aranżacja torowiska oraz kwestie dotyczące przystanków. Konsultacje w tym zakresie odbędą się w I półroczu 2019 r.


Czy tramwaj będzie biegł przy ulicy Glebowej, Jarzębinowej, Jagodowej, Koników Polnych i Spółdzielczości?

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tych ulic, podjęliśmy decyzję, w myśl której torowisko będzie przebiegać na tym odcinku nie po skraju obszaru zabudowanego, ale wzdłuż istniejącej infrastruktury kolejowej.


Czy „Tramwaj na południe" to jedyne przedsięwzięcie, które ma na celu poprawę jakości transportu w południowych dzielnicach Katowic?

„Tramwaj na południe" to tylko początek rewolucji w komunikacji miejskiej na tym obszarze. Jej kolejnymi elementami będą nowe tramwaje i autobusy, dodatkowe przystanki, zmiana przebiegu dotychczasowych linii autobusowych, a także centra przesiadkowe w systemie Park&Ride oraz Bike&Ride. W ramach pakietu działań mających poprawić komunikację dla mieszkańców południa, zmianie ulegnie także liczba i siatka połączeń autobusowych. Warto dodać, że do obsługi linii w tej części Katowic zostanie skierowana cześć z 115 nowoczesnych pojazdów, które PKM Katowice zakupi do 2020 r.


Co planują Państwo zrobić, aby wyeliminować nadmierny hałas związany z obecnością tramwaju?

Cała inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym dotyczącymi norm emitowanego hałasu. Torowisko wykonane w nowej technologii ograniczającej drgania, wraz z nowoczesnym taborem, który realizował będzie połączenia na tej linii, dodatkowo spowodują zminimalizowanie wpływu na otoczenie. Planujemy także instalacje ekranów dźwiękochłonnych, które zapewnią ciszę w miejscach gdzie linia tramwajowa będzie zbliżać się do zabudowań.


Czy nie lepiej reaktywować starą linię kolejową niż budować „Tramwaj na południe"?

Tory kolejowe oraz dworzec nie stanowią infrastruktury miejskiej, lecz są własnością PKP PLK S.A. i PKP S.A. Nieruchomości. Linia kolejowa nie jest przystosowana do przewozów pasażerskich, a PKP PLK S.A. nie planuje jej rewitalizacji w tym zakresie.


Ile zajmie podróż do centrum z pętli na Kostuchnie?

Przewidujemy, że czas trwania podróży na katowicki Rynek wyniesie około 20-24 minuty.


Jaka będzie średnia prędkość tramwaju?

26 km/h - tyle wyniesie średnia prędkość tramwaju z uwzględnieniem zatrzymań na przystankach.


Ile przystanków będzie liczyć nowa linia tramwajowa?

W ramach budowy „Tramwaju na południe" powstanie 8 nowych przystanków (Brynów Kolejowa, Ochojec Szenwalda, Ochojec Górnośląskie Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odrodzenia Kościół, Kostuchna Park & Ride, Armii Krajowej Pętla)


Jaka jest szacunkowa wartość projektu?

Wybrany wariant jest najtańszy i ma kosztować ok. 110 mln zł.


Czy projekt zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej?

Obecnie trwają pracę nad wnioskiem o dofinansowanie, jednak wszystko wskazuję na to, że w kosztach inwestycji będzie partycypować Unia Europejska.


Kiedy rozpoczną się prace budowlane?

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2019 roku.


Kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej linii tramwajowej na południe?

Planowanie oddanie do użytku linii tramwajowej to koniec 2020 roku.


Jaki wpływ na harmonogram inwestycji będzie miało wydłużenie prac projektowych?

W trakcie tych prac projektowych zdecydowano, że pomimo możliwości prawnych wynikających z regulacji tzw. spec ustawy drogowej, Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał do konsensu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości.

Decyzja o prowadzaniu rozmów ma dwie konsekwencje. Z jednej strony wydłużyła etap przygotowania dokumentacji, jednak z drugiej powinna mieć wpływ na mniejszą liczbę uwag mieszkańców, które pojawią się w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych przez RDOŚ w ramach procedowania decyzji środowiskowej. To z kolei powinno przełożyć się na krótszy czas trwania procedury uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej. W związku z czym dopiero po uzyskaniu decyzji z RDOŚ będzie możliwe określenie skali wpływu decyzji o wydłużeniu prac projektowych na harmonogram inwestycji.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice