Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przebieg trasy

Przebieg trasy

przebieg_trasy.jpg


1. Odcinek wzdłuż ul. Rzepakowej od pętli „Brynów" do ul. Kolejowej
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów" wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

2. Skrzyżowanie z ul. Kolejową
Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ulicy Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

3. Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową
Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej. Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

4. Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

5. Odcinek wzdłuż ciepłociągu od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowanej.

6. Odcinek w ciągu ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

7. Odcinek w ciągu ul. Cegielnia Murcki, dalej wzdłuż ciepłociągu
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

8. Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej wzdłuż ciepłociągu
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec" i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.

9. Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowywanej.

10. Odcinek wzdłuż ul. Radockiego
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi.

11. Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów przez węzeł Park&Ride KOSTUCHNA
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu Park&Ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Zabłockiego.

12. Odcinek wzdłuż ulicy Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

13. Pętla „Kostuchna" przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej
Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.


Pobierz dokładną mapę z przebiegiem trasy „Tramwaju na południe"


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice