Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Harmonogram

Harmonogram

harmonogram.jpg

1.  Opracowanie koncepcji „Tramwaju na południe" 
I kwartał 2015 roku – II
I kwartał 2016 roku
Po ogłoszeniu przez Urząd Miasta Katowice decyzji o realizacji inwestycji „Tramwaj na południe" 
rozpoczęły się pracę nad koncepcją przebiegu trasy tramwaju. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali mieszkańcy południowych dzielnic Katowic oraz projektanci. Efektem rozmów było wypracowanie możliwie najlepszego wariantu trasy. W ramach tego etapu przewidziane były m.in akcja informacyjna, spotkania z mieszkańcami oraz badanie ankietowe.
 
2. Prace nad dokumentacją projektową
III kwartał 2016 roku – IV kwartał 2018
Następnym krokiem było ogłoszenie przetargu na dokumentacje projektową. W wyniku postępowania została wybrana firma, która wspólnie z mieszkańcami Katowic zadecyduje jak ostatecznie będzie wyglądał „Tramwaj na południe".
 
3. Roboty budowlane
I kwartał 2019 roku – III kwartał 2020 roku
Rozpoczęcie prac budowlanych poprzedzi weryfikacja dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na realizacje inwestycji. Jeśli całość spełni wymogi formalne oraz będzie zgodna z ZASADAMI REALIZACJI INWESTYCJI ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Firma, która wygra przetarg będzie miała 2 lata na zmaterializowanie projektu.
 
4. Oddanie inwestycji do dyspozycji mieszkańców
IV kwartał 2020 roku
Jeśli infrastruktura nie będzie budziła wątpliwości oraz przejdzie wszelkie odbiory techniczne, „Tramwaj na południe" zostanie oddany do dyspozycji mieszkańców pod koniec 2020 roku.

Uwaga! Powyższy harmonogram zostanie zaktualizowany w momencie uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, która zostanie wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice