Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności

Aktualności

aktualnosci.jpg 

do aktualność na stronę główną.jpg18.06.2018 - Rozmowy z mieszkańcami spowodowały podpisanie aneksu z projektantem

Realizacja inwestycji pn. „Tramwaj na Południe Katowic" znajduje się na ostatnim etapie przygotowania pełnej dokumentacji, dotyczącej wniosku o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Przeprowadzono m.in. szereg analiz dla ponad 1 tys. działek, przez i w okolicach których będzie przebiegała planowana inwestycja.

W trakcie tych prac zdecydowano, że pomimo możliwości prawnych wynikających z regulacji tzw. spec ustawy drogowej, Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał do konsensu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości. Spowodowało to potrzebę zmiany terminu realizacji umowy ze Sweco Consulting, firmą odpowiedzialną za wykonanie m.in. projektu budowlano-wykonawczego inwestycji z 16.10.2018 r. na 16.10.2019 r.

Decyzja o prowadzaniu rozmów ma dwie konsekwencje. Z jednej strony wydłużyła etap przygotowania dokumentacji, jednak z drugiej powinna mieć wpływ na mniejszą liczbę uwag mieszkańców, które pojawią się w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych przez RDOŚ w ramach procedowania decyzji środowiskowej. To z kolei powinno przełożyć się na krótszy czas trwania procedury uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej. W związku z czym dopiero po uzyskaniu decyzji z RDOŚ będzie możliwe określenie zmiany terminu zakończenia całej inwestycji


a6040.jpg1.12.2016 - Projektant „Tramwaju na południe” wybrany

„Tramwaj na Południe” zaprojektuje firma Sweco. Wartość zlecenia to 1 843 155 zł.

Wybrana w przetargu firma Sweco występuje w formule konsorcjum polskiego i belgijskiego oddziału i zdobyła w procedurze 100 pkt. Drugie miejsce z liczbą 88 punktów zajęły Mosty Katowice Sp. z o.o, a trzecie z liczbą 77 punktów – Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. Na postępowanie przetargowe ogólnie wpłynęło 8 ofert.

Przy wyborze wykonawcy w 60 proc. decydowała cena, a w 40 proc. doświadczenie. Co istotne, nie było to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie zespołu projektantów zaangażowanych w przedsięwzięcie.do aktualnośc nowej.jpg3.11.2016 - Osiem ofert w przetargu na projektanta „Tramwaju na południe”

Od 1,8 mln zł do 3,8 mln zł – to wartości ofert złożonych w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej „Tramwaju na południe”. W najbliższych tygodniach będzie trwała analiza wszystkich ośmiu propozycji złożonych przez firmy projektowe.

Swoje oferty złożyły firmy PROGREG Sp. z o.o. (cena: 3 800 700 zł brutto), Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (cena: 3 071 310 zł brutto), Mosty Katowice Sp. z o.o. (cena: 2 280 420 zł brutto), WYG International Sp. z o.o. (cena: 3 357 900 zł brutto), Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (cena: 3 136 278,60 zł brutto), Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (cena: 2 966 514 zł brutto), Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Sweco Consulting Sp. z o.o., Członek Konsorcjum – Sweco Belgium N.V. (cena: 1 843 155 zł brutto) oraz Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX, Członek Konsorcjum – Biuro Projektów „A-Propol” s.c. Biegański Adam, Biegańska Dorota (cena: 3 296 400  zł brutto).

Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy, będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz szacunku prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz w możliwie największym zakresie pytać o opinię mieszkańców. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami i działań informacyjnych.a6040.jpg20.09.2016 – Przetarg ogłoszony: w 60 % zdecyduje cena, ale w 40% doświadczenie

Podział na dwa odrębne etapy, uzgodnienia z kilkunastoma podmiotami, rozmowy z mieszkańcami - ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową „Tramwaju na południe".

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz szacunku prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach I etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące: liczącego 5,2 km torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej i Węzła Przesiadkowego „Kostuchna". II etap będzie dotyczył nowej drogi, której budowa możliwa będzie najwcześniej w 2030 r. Prace projektowe powinny potrwać 22 miesiące, a ich szacunkowy koszt to 3,75  mln zł. 

– Wykorzystując zmienione kilka tygodni temu zapisy prawa zamówień publicznych, ustaliliśmy, że przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będziemy kierować się ceną, ale aż w 40 proc. decydować będzie doświadczenie. Co istotne, nie będzie to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie  zespołu projektantów, który będzie dla nas pracował  - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz w możliwie największym zakresie pytać o opinię mieszkańców. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami i działań informacyjnych.

Termin składania ofert w postępowaniu, którego oficjalna nazwa brzmi „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna" minął 3 listopada br. o godz. 8.30.aktualjzi.jpg6.04.2016 - Jasne zasady realizacji inwestycji. Korekta przebiegu trasy na wniosek mieszkańców

2 nowe w miejsce 1 dotychczasowego drzewa, brak nowych barier w drodze do lasu, możliwie największa liczba detali projektowana z mieszkańcami, budowa drogi nie wcześniej niż w 2030 r. myślenie w kategoriach szerszego planu dla południa – Urząd Miasta Katowice zdefiniował zasady realizacji „Tramwaju na południe" oraz opisał aktualny status realizacji tego przedsięwzięcia.

– To jedna z trudniejszych i bardziej skomplikowanych inwestycji ostatnich lat. W sferze publicznej powoduje to możliwość pojawienia się niedomówień, nieprecyzyjnych informacji, a w konsekwencji szeregu obaw. Dlatego, aby jednoznacznie zdefiniować intencje przyświecające Urzędowi Miasta, sformułowaliśmy katalog podstawowych zasad, zgodnie z którymi będziemy chcieli zrealizować tę inwestycję – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W myśl tych zasad nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Projektanci w możliwie największej liczbie detali istotnych z perspektywy codziennych użytkowników i sąsiadów inwestycji będą musieli uwzględnić opinię mieszkańców. Projektowana równocześnie z torowiskiem tramwajowym i  ścieżką rowerową nowa droga, powstanie najwcześniej w 2030 r. Istotne rozstrzygnięcie dotyczy także terenów zielonych - gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejsce jednego dotychczasowego zostaną zasadzone dwa nowe drzewa.  

Na wniosek mieszkańców ulic Glebowej, Jagodowej i Jarzębinowej linia, która pierwotnie miała przebiegać w sąsiedztwie zabudowy będzie poprowadzona wzdłuż istniejącej infrastruktury kolejowe.

Budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 roku, a jej koszt szacowany jest w chwili obecnej na 110 mln zł, z czego w większości ma być dofinansowana ze środków UE Średni czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku wyniesie w godzinach szczytu tylko 20-24minuty.

Sprawdź dokładny PRZEBIEG LINII TRAMWAJOWEJ I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ


aktualtzw.jpg2.09.2015 r. „Tramwaj na południe". Trasa została wybrana

Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o przebiegu planowanej linii tramwajowej z Pętli „Brynów" do „Pętli Kostuchna". Pod uwagę wziął m.in. opinie mieszkańców i wyniki studium przedprojektowego, przygotowanego na zlecenie Tramwajów Śląskich.

W styczniu tego roku prezydent Marcin Krupa poinformował o planach budowy linii tramwajowej, która poprawi komunikację południowych dzielnic Katowic z centrum miasta, prowadzącej z Pętli "Brynów" do Pętli "Kostuchna". Zaproponował kilka wariantów, które następnie prezentowane były podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami w kwietniu. Jednocześnie przeprowadzona została ankieta, w której wypowiedziało się ponad 700 osób.

 

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. powstało również studium przedprojektowe, które swoim zakresem obejmowało: analizę ruchu, studium środowiskowe dla inwestycji, analizę techniczną poszczególnych odcinków, sposób realizacji inwestycji, terminy i jej szacunkowe koszty. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców i rekomendacje projektantów studium przedprojektowego, a także uwzględniając dodatkowe aspekty, m.in. takie jak prognozy migracyjne, prezydent podjął decyzję o ostatecznym przebiegu linii tramwajowejMapa.jpg

Archiwum

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice