Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zielona Warszawska

Zielona WarszawskaOd kilku lat obserwujemy zachodzące zmiany w przestrzeni centrum Katowic. Nadając nowe funkcje poszczególnym jego obszarom czy planując nowe zadania inwestycyjne, dbamy o to, żeby każde działanie uwzględniało przywrócenie zieleni tej części miasta, co ma bezpośredni wpływ na podniesienie jakości życia w Śródmieściu. We wrześniu 2020 r. Prezydent Miasta, realizując swoje wyborcze zobowiązania wobec mieszkańców Katowic, zapowiedział metamorfozę ulicy Warszawskiej i powrót do jej historycznego wyglądu. Plany obejmują nadanie nowych funkcji części ulicy oraz nasadzenia zieleni. Tym samym zostaną uwzględnione postulaty mieszkańców, zgłaszane m.in. poprzez budżet obywatelski, a ulica Warszawska odzyska swój reprezentacyjny charakter.


Co się zmieni?

Zmiany dotyczą ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną po skrzyżowanie z ul. Francuską. Priorytetem przebudowy jest zazielenienie ulicy Warszawskiej - drzewa zastąpią miejsca parkingowe. Odcinek ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu i zamieniony w nowy deptak miejski po obu stronach torowiska, natomiast odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej stanie się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów, poprzez wprowadzenie strefy tempo 30.

Aby zrealizować tę koncepcję będziemy przebudowywać ulicę na wskazanym odcinku wraz z towarzyszącymi jej sieciami kanalizacyjną, trakcyjną i oświetleniową.

Nowa, zielona Warszawska stanie się więc kolejną ulicą o prestiżowym znaczeniu dla miasta, przyciągającą swoimi funkcjami zarówno samych mieszkańców, jak i turystów. 


Miejsca parkingowe

Obecnie na przeznaczonym do rewitalizacji odcinku ul. Warszawskiej znajdują się  52 miejsca parkingowe, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 20 miejsc oznaczonych kopertą. Przygotowana koncepcja zakłada zachowanie do celów niezbędnej obsługi punktów handlowo-usługowych 6 wyznaczonych miejsc do krótkotrwałych postojów oraz 4 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dostawy do okolicznych sklepów będą odbywać się jedynie z wykorzystaniem miejsc do krótkotrwałych postojów. Dojazd zapewniony będzie na odcinku od ulicy Szkolnej w kierunku Rynku istniejącym torowiskiem, w które koncepcja bezpośrednio nie ingeruje.

Działanie to współgra z planami dot. reorganizacji zasad parkowania w mieście i znacząco poprawi estetykę tego obszaru. Wysoka jakość przestrzeni publicznej zwiększy atrakcyjność okolicznych lokali użytkowych, co mamy nadzieję, przełoży się również na wzrost liczby nowych klientów.Więcej zieleni

Na całym rewitalizowanym odcinku ul. Warszawskiej planujemy nasadzenie ok. 70 drzew. Pomiędzy Rynkiem a ul. Szkolną będą to drzewa dorastające do wysokości 10-12 m, a między Szkolną i Francuską drzewa niskie, do 3 m wysokości, kolumnowe lub o wysokich pniach.

Jako podsadzenia pojawią się m.in. róże, hortensje czy bluszcze oraz rośliny przyciągające owady. 

W ramach inwestycji chcemy również zazielenić przystanek autobusowy przy ul. Szkolnej.

Dodatkowo modernizowana przestrzeń wzbogaci się o nowe oświetlenie ulicy oraz elementy małej architektury takie jak: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody a także donice kwiatowe.


Harmonogram prac

2020, jesień      przygotowanie koncepcji zazielenienia ulicy Warszawskiej

2021, jesień      planowane zakończenie prac projektowych

2023, wiosna   planowane zakończenie realizacji zadania


Szacowana wartość inwestycji to ok. 12 mln zł., z czego środki własne to około 4 mln zł, a pozostała kwota zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Transportu Urzędu Miasta, e-mail: t@katowice.eu 

Pytania można przesyłać również pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu z dopiskiem „Warszawska” w tytule wiadomości. 


warszawska wizualizacja jpg


warszawska wizualizacja jpg


warszawska zakres zmian jpg


wizualizacja z zakresem zmian jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice