Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nabór wniosków o Grant

Nabór wniosków o Grant

                                                         4.6.1. domek.jpg

Na podstawie zapisów § 14 ust 1 pkt 4 Regulaminu projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”

                                                                                      z dniem 30.08.2022 r. 

                                                    uruchamia się nabór wniosków o udzielenie Grantu.


Wniosek o udzielenie grantu (wzór) wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć wyłącznie w formie papierowej.

Osobiście: 

Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2 B, 40-098 Katowice (w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Katowice 

Biuro Zarządzania Energią, 

Rynek 1, 40-003 Katowice

z dopiskiem: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".


Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wniosku i załączników w Punkcie Obsługi Grantobiorców w godzinach urzędowania po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 570 700 606 lub  792 243 029 lub  600 243 782.

Punkt Obsługi Grantobiorców w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2b jest czynny w:

- poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00;

- czwartek w godz. 11:00 - 17:00.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice