Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Wsparcie 4_1.pngUlga termomodernizacyjna została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wyłącznie w już istniejących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Ulga nie dotyczy innych typów nieruchomości i nie jest to ulga budowlana

Tym samym osoby, które dopiero budują dom, nie mogą z niej skorzystać.

Wsparcie 4_4@2x.png

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, opłacający podatek na zasadach ogólnych, według 19% stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 53 000 zł.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie wystawionych faktur.


                                                            WYDATKI NA TERMOMODERNIZACJĘ OBJĘTE ULGĄ


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice