Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Stop Smog

Program Stop Smog

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych (m.in. wymianę nieefektywnego kotła węglowego lub pieców, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych.


UWAGA!

Od 02.09.2023 r. do 30.11.2023 odbędzie się nabór uzupełniający do programu

                         stop smog.png

Warunki programu:

- posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego – właściciel, współwłaściciel, posiadacz samoistny lub współposiadacz samoistny budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym,

- powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2 lub w przypadku budynku jednorodzinnego, 
w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, lokale te liczone łącznie nie mogą przekroczyć powierzchni użytkowej wynoszącej łącznie 300 m2,

- budynek zgłoszony do Programu musi być zamieszkany,

budynek zgłoszony do Programu został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu równoważnego wydanego przed dniem 1 stycznia 2014,

- spełnienie kryterium dochodowego na jednego członka gospodarstwa domowego* – obecnie dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego dla gospodarstw jednoosobowych nie może przekroczyć kwoty 2 779,77 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych - 1 985,55 zł,

brak łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy),

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby tej działalności nie może przekraczać 10% powierzchni użytkowej budynku,

-  utrzymanie trwałości programu przez co najmniej 5 lat tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu,

-  nie będzie można sprzedać budynku w okresie 5 lat od daty zakończenia prac remontowych.


Jak zgłosić uczestnictwo:

- zapoznaj się z regulaminem programu Stop Smog,

- potwierdź spełnienie kryterium dochodowego i majątkowego,

- złóż wypełniony wniosek w urzędzie miasta wraz z oświadczeniami.


Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice - Miejskie Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2b.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Beneficjenta, następnym etapem jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez audytora wyznaczonego przez Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), który oceni stan techniczny budynku jednorodzinnego. Po pozytywnej weryfikacji stanu technicznego (pozwalającego na działania termomodernizacyjne) zostanie podpisana umowa na  przedsięwzięcie niskoemisyjne. Ostatnim krokiem jest remont termomodernizacyjny realizowany przez ekipę remontowo-budowalną wyznaczoną przez GZM.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN.pdf

Wniosek STOP SMOG.docx

Klauzula RODO.pdf

Zał. 1 Oświadczenie o dochodach oraz liczbie czlonków gospodarstwa domowego.docx

Zał. 2 Oświadczenie o środkach własnych.docx

Zał. 3 Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.docx


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

 Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice