Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

LOGA CZP.png


MS logo.png

„Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie NFOS logo.png starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.Wsparcie 4_1.pngAdresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.Program przewiduje dofinansowanie m.in.:Wsparcie 4_2.png

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,

  • docieplenia przegród budynku,

  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wykaz urządzeń spełniających wymagania programu


Wsparcie 2_0.png


Warunek podstawowy:

dla budynków istniejących jest to wymiana starego pieca/kotła na paliwo  stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu. 

Formy dofinansowania:

·         dotacja

·         dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

Wysokość dofinansowania:

·         maksymalna kwota dofinansowania to 66 000 zł,

·         minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 3 000 zł,

·         wielkość dofinansowania (poziom podstawowy) dochód roczny beneficjenta nie przekracza 135 000 zł,

 

Opcja nr 1

Dofinansowanie do zmiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na pompę ciepła, termomodernizację przegród budowalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 66 000 zł (z instalacją PV)

- 60 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

- 41 000 zł (z instalacją PV)

- 35 000 zł (bez instalacji PV)

Opcja nr 2

Dofinansowanie do zmiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę lub ogrzewanie elektryczne lub sieć ciepłownicza lub kocioł olejowy oraz termomodernizację przegród budowalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 56 000 zł (z instalacją PV)

- 50 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

- 31 000 zł (z instalacją PV)

- 25 000 zł (bez instalacji PV)

 

Opcja nr 3

Dofinansowanie do termomodernizacji przegród budowalnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 33 000 zł

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

13 000 zł


_______________________________________________________________________________________________

                                                                                 Więcej informacji na stronie:        

                                                                                    wfośkat.png                  

                                      

                                                                             Katalog urządzeń grzewczych 

                                                                                      ioś.png


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice