Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

1920x810.jfif


Cel programu:

Mój prąd to program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.


Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice