Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pozostałe programy wsparcia

Pozostałe programy wsparcia

mops4.png     

W celu wspierania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące pozostałych możliwości wykorzystania finansowania ze źródeł zewnętrznych.


  •    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe;

                                                                                            logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg                                         

  •   Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - realizowane są projekty z zakresu efektywności energetycznej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu;

                                                                                   śląskie pozytywna energia.jpg

  •   Fundusze Norweskie i EOG - forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE; w ramach funduszy wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia), a jednym z nich jest oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii;                               


                                                                          57748375a9d06853dc4d.jpg                 EEA_logo.jpg


  •       Program Prosument (NFOŚiGW) - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;

                                                                                                  cluLv3qnaq9sRQ,logo-prosument.jpg

  •    Kredyty proekologiczne Banku Ochrony Środowiska - w zależności od rodzaju inwestycji możliwość dofinansowania wraz z dotacją sięgającą nawet 40%;       

                                                                                                071dd69c-409e-49fc-b245-df8cd0af52aa.jpeg

  •      POLSEFF 2. Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce - z dofinansowania mogą skorzystać firmy prywatne na finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną;


                                                                                                 box_movie_play.png

  •    Zadania z zakresu Ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Katowicach) - finansowane inwestycje z zakresu poprawy jakości powietrza, ograniczenia zużycia energii oraz wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych żródeł;  

                                                                                              e816c729-de4c-4fb7-89e1-6e80171589f7.jpeg


  •  Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego - możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii termomodernizacyjnej.

                                                                                             110fab07-8384-4f95-89b8-133a955a8658.jpeg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice