Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Obniżenie cen ciepła

Obniżenie cen ciepła

Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), istnieje możliwość obniżenia kosztów ciepła sieciowego w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia

Oświadczenie składa: 

   1. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub inny podmiot uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali podmiotów wrażliwych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. „w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975).

      2. podmioty wrażliwe będące bezpośrednimi odbiorcami ciepła składają oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do powyższego rozporządzenia.

Wymienieni powyżej odbiorcy ciepła, w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają do sprzedawcy ciepła oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2) nie później niż do 10.10.2022 r

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Brak złożenia oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do stosowania stawek ciepła bez rekompensaty do momentu złożenia przez odbiorcę stosownego oświadczenia. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice