Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dofinansowanie do zakupu opału

Dofinansowanie do zakupu opału

mops1.pngWysokość zasiłku do zakupu opału może wynieść maksymalnie 900,00 zł.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku celowego do zakupu opału są:

  • wszystkie osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby / rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 701,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie),

  • osoby/rodziny z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1 051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:

    • 1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,

    • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,

    • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza, a druga niepełnosprawna,

    • 1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką.

Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Osoby, którym przyznawana jest powyższa pomoc, zobowiązane są do podpisania oświadczenia, w którym zostają poinformowane o typie zakazanych paliw oraz o paliwach dopuszczonych przez tzw. „uchwałę antysmogową”, a także zobowiązują się do zakupu odpowiednich paliw, zachowania dowodu zakupu wraz ze świadectwem jakości paliwa staego (wydawane przez sprzedawcę przy wystawianiu faktury zakupu). Ponadto zasiłkobiorcy zostają poinformowani o możliwej kontroli zakupionego opału przez pracowników MOPS i/lub Straży Miejskiej w Katowicach. 

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                                     
                                                                         Szczegółowe informacje i wniosek:https://www.mops.katowice.pl/node/2640sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice