Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dofinansowanie do wkładu własnego

Dofinansowanie do wkładu własnego

mops4.png


Jednorazowy zasiłek na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne może być przyznany w wysokości do 2 000,00 zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego).Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba/rodzina, która:

  • podpisze umowę o dotację celową na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne z miastem Katowice,

  • zmieni ogrzewanie,

  • zgłosi wykonanie zmiany ogrzewania do Wydziału Kształtowania Środowiska, który potwierdzi wykonanie zmiany ogrzewania spisując Protokół odbioru,

  • otrzyma przelew środków finansowych z Wydziału Kształtowania Środowiska,

  • której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj.  1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł na osobę w rodzinie) oraz, u której stwierdzony zostanie jeden z powodów wymienionych w art.7 powyższej ustawy tj. m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność.

_______________________________________________________________________________________________  

                                                                                   Szczegółowe informacje i wniosek:

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice