Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formy pomocy MOPS w Katowicach

Formy pomocy MOPS w Katowicach

mops4.png    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany uchwałą Nr XIII/82/90 Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 28 lutego 1990r.  Priorytetem jego działalności jest niesienie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.  Ponadto możliwe jest wspomaganie finansowe mieszkańców w formie dofinansowania do wysokich kosztów ogrzewania, zakupu opału, opłat za energię elektryczną, czy zmiany sposobu ogrzewania lokalu.


Aby wyszukać właściwy Terenowy Punkt Pomocy Społecznej i uzyskać informacje na temat pomocy realizowanej przez MOPS przejdź do strony:

logo_mops_katowice.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice