Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Umowa cesji dotacji celowej

Umowa cesji dotacji celowej

mops4.png

​Możliwość udzielenia cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania lub montaż OZE została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 9/359/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

Dotacja celowa może być przekazana bezpośrednio na konto Wykonawcy pod warunkiem:

  • zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą a Wnioskodawcą zgodnie z uchwalonym wzorem;

  • zgody na dokonanie cesji zgodnie z uchwalonym wzorem;

  • uzyskania akceptacji miasta Katowice na dokonanie cesji.

 Kolejność przeprowadzenia procesu udzielenia cesji:

1. złożenie wniosku do UM Katowice o dotację na zmianę systemu ogrzewania lub montaż odnawialnego źródła energii,

2. podpisanie umowy przez Wnioskodawcę z miastem Katowice na udzielenie dotacji;

3. wykonanie inwestycji przez Wnioskodawcę;

4. spisanie umowy cesji wraz ze zgodą na dokonanie cesji pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą;

5. przekazanie umowy cesji i zgody na dokonanie cesji pracownikowi UM Katowice w trakcie kontroli zakończenia inwestycji lub niezwłocznie do Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice.

Nadmienia się, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXIII/729/13 z dnia 30.01.2013 r. ze zmianami  dotacja na w/w inwestycje nie pokrywa całości poniesionych kosztów  tj.:

80 % kosztów i nie więcej niż 10 000 zł na wymianę ogrzewania węglowego na system proekologiczny,

50 % kosztów i nie więcej niż 4 000 zł na wymianę ogrzewania węglowego na kocioł węglowy 5-klasy z podajnikiem (tylko wnioski złożone do dnia 31.12.2020 r.),

50 % kosztów i nie więcej niż 6 000 zł na montaż odnawialego źródła energii.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice