Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Umowa cesji dotacji celowej

Umowa cesji dotacji celowej

mops4.png

​Możliwość udzielenia cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania lub montaż OZE została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 9/359/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

Dotacja celowa może być przekazana bezpośrednio na konto Wykonawcy pod warunkiem:

  • zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą a Wnioskodawcą zgodnie z uchwalonym wzorem;

  • zgody na dokonanie cesji zgodnie z uchwalonym wzorem;

  • uzyskania akceptacji miasta Katowice na dokonanie cesji.

 Kolejność przeprowadzenia procesu udzielenia cesji:

1. złożenie wniosku do UM Katowice o dotację na zmianę systemu ogrzewania lub montaż odnawialnego źródła energii,

2. podpisanie umowy przez Wnioskodawcę z miastem Katowice na udzielenie dotacji;

3. wykonanie inwestycji przez Wnioskodawcę;

4. spisanie umowy cesji wraz ze zgodą na dokonanie cesji pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą;

5. przekazanie umowy cesji i zgody na dokonanie cesji pracownikowi UM Katowice w trakcie kontroli zakończenia inwestycji lub niezwłocznie do Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice.

Nadmienia się, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXIII/729/13 z dnia 30.01.2013 r. ze zmianami  dotacja na w/w inwestycje nie pokrywa całości poniesionych kosztów  tj.:

80 % kosztów i nie więcej niż 10 000 zł na wymianę ogrzewania węglowego na system proekologiczny,

50 % kosztów i nie więcej niż 4 000 zł na wymianę ogrzewania węglowego na kocioł węglowy 5-klasy z podajnikiem (tylko wnioski złożone do dnia 31.12.2020 r.),

50 % kosztów i nie więcej niż 6 000 zł na montaż odnawialego źródła energii.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice