Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jak wypełnić wniosek

Jak wypełnić wniosek

Wsparcie 4_4@2x.pngWniosek na udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania oraz wniosek na zainstalowanie OZE składa się z 5 części tj.: A, B, C, D, E.

Pola w częściach A i B wypełnia wnioskodawca, natomiast w częściach C, D oraz E znajdują się informacje, z którymi wnioskodawca powinien się zapoznać.

Poniżej znajdują się przykłady poprawnie wypełnionych wniosków. 


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE 

CZĘŚĆ A


W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.


CZĘŚĆ B

W pkt.3  wpisujemy orientacyjną wartość inwestycji.

W pkt.6 rok wybudowania budynku również orientacyjnie. 

W pkt.10 opisujemy na jaki system ogrzewania chcemy przejść 


CZĘŚĆ C

W tej części wnioksu znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 

CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.


CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotacje. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.


UWAGA!!!

W przypadku wymiany systemu ogrzewania na kocioł gazowy muszą Państwo posiadać projekt instalacji gazowej w budynku (wystawiony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania tego typu instalacji) i pozwolenie na budowę instalacji gazowej, które otrzymujecie  Państwo z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice udzielonego na podstawie w/w projektu.   Należy również pamiętać o opinii kominiarskiej końcowej.


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZAINSTALOWANIEM 

ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII


CZĘŚĆ A


W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.


CZĘŚĆ B

W pkt.5 zaznaczamy rodzaj wybranego źródła, w naszym przypadku są to ogniwa fotowoltaiczne.

W pkt.6 wpisujemy rodzaj źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jaki obecnie funkcjonuje; 

W pkt.9 opisujemy jaki system OZE chcemy zainstalować 

UWAGA!!!

Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


CZĘŚĆ C

W tej części wniosku znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 


CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.

CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotację. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.


______________________________________________________________________________________________                                                                                   

         Uchwała nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice         pobierz.png

Zarządzenie nr 2240/2022 Prezydenta Miasta Katowice   pobierz.png

                                                                   Wniosek na zmianę systemu ogrzewania               pobierz.png

                                                         Wniosek na montaż odnawialnego źródła energii       pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice