Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dotacje celowe z budżetu miasta w roku 2022

Dotacje celowe z budżetu miasta w roku 2022

Wsparcie 2_0.png

Uchwałą nr XX/471/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28.05.2020 roku wprowadza zmiany zasad i kryteriów udzielania dotacji celowej na inwestycje polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła, dzięki którym zostanie poprawiony stan powietrza w mieście.


Dotacja celowa może być udzielona w wysokości:


Wsparcie 2_1.png jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, jednak nie więcej niż 10 000 zł  na budynek lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku / lokalu mieszkalnego na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, w którym źródłem ciepła jest pompa ciepła, a także kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu;


pellet.png

jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, jednak nie więcej niż 10 000 zł  na budynek lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku / lokalu mieszkalnego na ogrzewanie zasilane przez kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu;


rekuperator'.jpg


jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6 000 zł na budynek lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu rekuperacji;Wsparcie 2_4.png

jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6 000 zł na budynek lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (kolektory słoneczne, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne);    Wsparcie 2_2.png

Uchwała nie przewiduje dofinansowania dla zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego na ogrzewanie olejowe i węglowe kotły ekologiczne klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice