Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dotacje celowe z budżetu miasta

Dotacje celowe z budżetu miasta


Dotacje celowe są udzielana na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.Dotacja celowa może być udzielona w wysokości:

  • jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 10.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej,

  • jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 4.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe, węglowe kotły ekologiczne klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz spełniające wymogi Ekoprojektu, które posiadają automatyczny podajnik paliwa, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji,

  • jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (rekuperacja, kocioł na pellet klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie    PN EN303-5:2012 oraz spełniające wymogi Ekoprojektu),

  • jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (kolektory słoneczne, pompa ciepła),

  • jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (ogniwa fotowoltaiczne).Więcej informacji na stronie: pobrane.jfif

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice