Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wsparcie mieszkańców

Wsparcie mieszkańców

Miasto Katowice prowadzi działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/729/13 z dn. 30.01.2013 r. (z późniejszymi zmianami) udzielana jest dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Dotacja przyznawana jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorstw.


W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach najbiedniejszym mieszkańcom miasta Katowice przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych do bieżących opłat za nośniki energii, do zakupu opału. Ponadto najbiedniejszym mieszkańcom miasta, którzy nie mają instalacji c.o., c.w.u. lub gazowej, przysługuje ryczałt na zakup opału.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice