Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet ZONE

ZONE

zone.png

ZONE jest projektem naukowo-badawczym realizowanym w ramach programu GOSPOSTRATEG. Miasto Katowice w tym projekcie zinwentaryzowało jedną z dzielnic miasta Katowice (Murcki). Od 2020 roku inwentaryzacja, w oparciu o zasoby mapowe udostępnione w ZONE, ruszy na terenie całego miasta.


_______________________________________________________________________________________________

Group 573.png W czerwcu 2019 r. miasto Katowice podpisało porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, które wspólnie z:


 • Instytutem Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla,

 • Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy,
realizuje projekt o nazwie „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji" (ZONE) polegający na:

 • Projekty 3_2.pngopracowaniu założeń, przeprowadzeniu testów i wdrożeń dla pilotażowego prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych,

 • przygotowaniu projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz na zbieranie i przetwarzanie danych dla ZONE i ich systematyczną aktualizację, 

 • opracowaniu metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu, przeprowadzeniu pilotażowych obszernych badań przesiewowych pod kątem chorób układu oddechowego w gminach dotkniętych zjawiskiem smogu.


Do głównych zadań ZONE po jego wdrożeniu będzie należało:

 • Group 670.pnggromadzenie i udostępnienie danych o źródłach emisji na potrzeby projektowania przez administrację publiczną (rząd, województwo, gmina) polityk i programów związanych z ochroną powietrza,

 • wykorzystanie danych z ZONE do optymalizacji planowania rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej,

 • prowadzenie zautomatyzowanych wyliczeń nakładów na poszczególne inwestycje dotyczące termomodernizacji i likwidacji źródeł zanieczyszczeń, analiz środowiskowych analiz zdrowotnych oraz finansowych dotyczących zjawiska niskiej emisji i metod jej zwalczania,

 • zasilanie danymi innych narzędzi IT służących do monitorowania zanieczyszczeń powietrza i modelowania jego rozprzestrzeniania się.

_______________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o projekcie:

zone.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice