Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet SEC-BENCH

SEC-BENCH

Projekt SEC-BENCH „Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia Europa.

 secbench rys

Porównanie gmin pod względem najważniejszych wskaźników związanych z energią oraz klimatem Ziemi, powstał we współpracy z międzynarodową siatką gmin zaangażowanych w projekt SEC-BENCH. Ponadto wykorzystano dane powszechnie dostępnie w statystyce publicznej, tworząc wskaźniki możliwe do uzyskania, w drodze analiz informacji statystycznych. Główny element projektu stanowiło zagadnienie benchmarkingu oraz metodyki samooceny danego miasta lub gminy, we wszelkich procesach planistycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem energetycznym. Wskaźniki utworzone w ramach projektu SEC-BENCH umożliwiają porównywanie efektów działań gmin głównie w zakresie własnych obiektów. W pierwszej kolejności porównano bezpośrednio budynki oraz grupy obiektów należące do miasta Katowice. Drugim krokiem był benchmarking wskaźników dla wszystkich polskich gmin uczestniczących w projekcie.


Zakres prac Urzędu Miasta Katowice:

  • Opracowanie dokumentu „Wizja i strategia rozwoju systemów energetycznych miasta Katowice”,

  • Opracowanie dokumentu „Benchmarking miasta Katowice i metodyka samooceny w procesach planistycznych i monitoringu”,


W projekcie wzięły udział instytucje i gminy z następujących krajów: Norwegia, Grecja, Słowenia, Portugalia, Dania, Bułgaria, Włochy, Polska. Projekt był realizowany w latach 2008-2010.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice