Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet SEC-BENCH

SEC-BENCH

sec bench@2x.png

Projekt SEC-BENCH „Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia Europa.

_______________________________________________________________________________________________ 

Projekty  3_2@2x.png

Porównanie gmin pod względem najważniejszych wskaźników związanych z energią oraz klimatem Ziemi, powstał we współpracy z międzynarodową siatką gmin zaangażowanych w projekt SEC-BENCH. Ponadto wykorzystano dane powszechnie dostępne w statystyce publicznej, tworząc wskaźniki możliwe do uzyskania, w drodze analiz informacji statystycznych. Główny element projektu stanowiło zagadnienie benchmarkingu oraz metodyki samooceny danego miasta lub gminy, we wszelkich procesach planistycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem energetycznym. Wskaźniki utworzone w ramach projektu SEC-BENCH umożliwiają porównywanie efektów działań gmin głównie w zakresie własnych obiektów. W pierwszej kolejności porównano bezpośrednio budynki oraz grupy obiektów należące do miasta Katowice. Drugim krokiem był benchmarking wskaźników dla wszystkich polskich gmin uczestniczących w projekcie.


Zakres prac Urzędu Miasta Katowice:


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice