Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet PEPESEC

PEPESEC

Planowanie zaopatrzenia miasta/gminy w energię jest pierwszym i ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego gospodarowania energią. Urząd Miasta Katowice oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii wzięły udział w międzynarodowym projekcie "Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym" (PEPESEC).

 pepesec rys

W projekcie PEPESEC utworzono sieć miast pracujących na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią i stosujących model REAM dla lokalnego planowania zaopatrzenia w energię. W projekcie biorą udział instytucje i gminy z następujących krajów: Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska. Działania Urzędu Miasta Katowice w ramach projektu były następujące:


1.) Prowadzenie szkoleń i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice:

  • szkolenie specjalisty w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć oraz przygotowanie propozycji karty stanowiska pracy Pełnomocnika/Specjalisty ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem

  • przeprowadzenie 3 szkoleń zaproszonych decydentów oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice i Przedstawicieli Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski;

  • opracowanie założeń do „Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice”.


2.) Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju:

opracowanie raportu „Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;

opracowanie dokumentu „Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;

opracowanie dokumentu „Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej” zawierającego propozycję składu i regulaminu pracy Rady ds. zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta.


Broszura projektowa - Miasto Katowice  >>>

 

Więcej informacji o projekcie na www.pepesec.eusprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice