Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet PEPESEC

PEPESEC

pepesec_logo.jpg

Planowanie zaopatrzenia miasta/gminy w energię jest pierwszym i ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego gospodarowania energią. Urząd Miasta Katowice oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii wzięły udział w międzynarodowym projekcie "Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym" (PEPESEC).Group 739@2x.png1. Prowadzenie szkoleń i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice:

  • szkolenie specjalisty w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć oraz przygotowanie propozycji karty stanowiska pracy Pełnomocnika/Specjalisty ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem,

  • przeprowadzenie 3 szkoleń zaproszonych decydentów oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice i Przedstawicieli Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski,

  • opracowanie założeń do „Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice”.


2. Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju:

  • Group 774@2x.pngopracowanie raportu „Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,

  • opracowanie dokumentu „Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,

  • opracowanie dokumentu „Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej” zawierającego propozycję składu i regulaminu pracy Rady ds. zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta.


Warsztaty tematyczne: 

Organizacja przez Urząd Miasta Katowice warsztatów tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 22-24.04.2009r. w Katowicach (więcej)

Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 18.20.03.2009r. w Amaroussion (Grecja) (więcej)

Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 25-26.06.2008r. w Manchesterze (Wielka Brytania) (więcej)  

Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 09-11.04.2008r. w Malmo (Szwecja) (więcej)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o projekcie na stronie:

pepesec_logo.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice