Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach

Logo_SPK@2x.png

Program kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Policji w Katowicach był nakierowany na przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do obniżenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zadanie współfinansowano z kilku źródeł: środków własnych, dotacji z NFOŚiGW oraz GFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.kolarz policja.jpgTermomodernizację Szkoły Policji przeprowadzono kompleksowo i w kilku etapach. W pierwszej kolejności zmodernizowano źródło ciepła: kotłownię węglową zastąpiono kotłownią gazową o wyższej sprawności i znacznie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Następnie całkowicie zmodernizowano sieć rozprowadzającą ciepło, która objęła wszystkie budynki Szkoły. Dla zapewnienia energooszczędności budynków dokonano ich kompleksowego docieplenia, po czym zainstalowano systemy indywidualnej regulacji i monitoringu odbioru ciepła i zarządzania energią. Do systemu ciepłowniczego Szkoły podłączono awaryjny układ kogeneracyjny.


Istotną część projektu stanowi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w formie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji oraz kolektorów słonecznych.

Obecnie w Szkole Policji planuje się wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.


                                           szkoła policji budynek.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice