Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dobre praktyki

Dobre praktyki

Na terenie Katowic podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na uwadze zarządzanie energią i jej efektywne wykorzystanie. Są to m.in.:

Oczyszczalnia Centrum-Gigablok

Oczyszczalnia ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. W zakładzie oczyszczane są ścieki gromadzone ze znacznej części terenów śródmiejskich, Osiedla Tysiąclecia i Paderewskiego, Załęża i z terenu Parku Śląskiego. Obszar objęty działaniem oczyszczalni pokrywa się z obszarem dopływów rzeki Rawy. Oznacza to, że działanie oczyszczalni ma duże znaczenie dla ochrony tej rzeki.

Oczyszczalnię Gigablok oddano do użytku w 1983 r. i pracowała do października 2006 r., po czym została rozbudowana jako oczyszczalnia Centrum. Jej właścicielem jest miasto Katowice. W oczyszczalni wykorzystuje się technologię mechaniczno-biologiczno-chemiczną, z dodatkowym oczyszczaniem z zanieczyszczeń nawozowych, zawierających związki azotu i fosforu.

W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Wody oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy, ponieważ spełniają w tym względzie wymogi prawa unijnego.

Użytecznym produktem ubocznym fermentacyjnego procesu oczyszczania biologicznego jest biogaz zawierający metan. Gaz ten służy jako paliwo dla celów ogrzewania budynków administracyjnych na terenie oczyszczalni oraz zasila układ kogeneracyjny, wytwarzający ciepło i energię elektryczną. Nominalna moc elektryczna generatora prądotwórczego zasilanego biogazem wynosi 280 kW. W zależności od stopnia obciążenia oczyszczalni, ilość wytwarzanej energii elektrycznej może osiągać 100 000 kWh rocznie.

gigablok2

Szkoła Policji w Katowicach

Program kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Policji w Katowicach był nakierowany na przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do obniżenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zadanie współfinansowano z kilku źródeł: środków własnych, dotacji z NFOŚiGW oraz GFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.

Termomodernizację Szkoły Policji przeprowadzono kompleksowo i w kilku etapach. W pierwszej kolejności zmodernizowano źródło ciepła: kotłownię węglową zastąpiono kotłownią gazową o wyższej sprawności i znacznie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Następnie całkowicie zmodernizowano sieć rozprowadzającą ciepło, która objęła wszystkie budynki Szkoły. Dla zapewnienia energooszczędności budynków dokonano ich kompleksowego docieplenia, po czym zainstalowano systemy indywidualnej regulacji i monitoringu odbioru ciepła i zarządzania energią. Do systemu ciepłowniczego Szkoły podłączono awaryjny układ kogeneracyjny.

Istotną część projektu stanowi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w formie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji oraz kolektorów słonecznych.

Obecnie w Szkole Policji planuje się wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła. 

policja


Grupa Euro-Centrum

Grupa Euro-Centrum zajmuje się głównie rozwojem technologii energooszczędnych i poszanowaniem energii w budynkach. Swoje cele realizuje konsekwentnie kilkoma kanałami. Po pierwsze w ramach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego wspierany jest rozwój innowacyjnych technologii poprzez prowadzenie szeregu działań doradczych, szkoleniowych, edukacyjnych i badawczych.

Obecnie, Euro-Centrum Park Przemysłowy stanowi kompleks nowoczesnych budynków, które pełnią funkcję biurową, wystawową i konferencyjną. Na blisko 28 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, funkcjonuje blisko 100 firm, które zatrudniają ponad 1000 osób.

Grupa Euro-Centrum od początku współdziała z doświadczonymi przedstawicielami branży budowlanej i energetycznej, w tym uczelniami technicznymi i firmami skupionymi w ramach Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. Technologie i innowacje osiągnięte w wyniku takiej współpracy wdrażane zostały w kolejnych biurowcach Euro-Centrum Parku Przemysłowego. Wykorzystujące energooszczędne rozwiązania budynki Euro-Centrum pozwalają na prowadzenie zaawansowanych badań dla ośrodków naukowych związanych z Euro-Centrum.

Projekty kolejnych budynków bazują zarówno na sprawdzonych pomysłach europejskich, jak i na rozwiązaniach własnych (np. austriackiego biura Weizer Energie-Innovations-Zentrum, centrum biznesowego dla innowacyjnych firm, gdzie powstał pierwszy w Środkowej Europie duży biurowiec pasywny). Osobne problemy projektowe wiązały się z dostosowaniem projektu do warunków śląskich.

Oprócz konkretnych urządzeń na energooszczędność obiektów ma też wpływ ich konstrukcja. Zwarta forma zapewnia korzystną proporcję powierzchni ścian (które oddają ciepło) do powierzchni pomieszczeń (które tego ciepła wymagają). W obiektach zadbano o to, aby ciągi komunikacyjne nie wymagały za dnia dodatkowego oświetlenia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym, również pomieszczenia biurowe korzystają ze sztucznych źródeł światła tylko w niewielkim stopniu - zlokalizowane są tak, by wszystkie miały dostęp do naturalnego oświetlenia.

Typowy innowacyjny budynek energooszczędny zużywa tylko 1/3 energii w porównaniu z takim samym budynkiem konwencjonalnym,. Dla osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej, tak ze względów ekonomicznych, jak i w trosce o środowisko, w kompleksie zastosowano liczne technologie, m.in. system zarządzania BMS, pompy ciepła, system ogrzewania stropowego z funkcją chłodzenia BKT, żaluzje fasadowe oraz zaawansowany technicznie, duży system ogniw fotowoltaicznych.

 budynekEC 

 Dalsze informacje można znaleźć w materiale źródłowym: www.euro-centrum.com.pl/


Górnośląski Park Przemysłowy

Górnośląski Park Przemysłowy zajmuje się działalnością badawczą i innowacyjną, obejmującą duży zakres działań i przedsięwzięć.

Podstawowym zadaniem firmy jest przekształcanie terenów poprzemysłowych (rewitalizacja), na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie, w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym. Dobrym przykładem działań GPP jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP BUSINESS PARK.

 GPP 

Podstawowe działania GPP obejmują badania naukowe i prace rozwojowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, zagospodarowania, kupna, sprzedaży i wynajmu oraz inne działania związane z obsługą rynku nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, a także realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Ponadto w zakres działalności GOP wchodzą pozaszkolne formy kształcenia, promocja i reklama.

Spółka zrealizowała kilka  projektów, spośród których wyróżnia się projekt inwestycyjny hali produkcyjno - magazynowej, plan rozwoju i promocji Parku (projekt doradczy) oraz projekt opracowany w ramach Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego - budynek biurowy w technologii pasywnej. Obecnie GPP koordynuje działania Klastra, równocześnie rozwijając firmę i realizując liczne projekty współfinansowane z Unii Europejskiej.

Znaczącym zadaniem GPP jest koordynacja zagospodarowania 50 ha terenów poprzemysłowych (brown fields) w kierunku utworzenia dzielnicy "ECO-CITY", zaprojektowanej według wymogów zrównoważonego rozwoju. Pod nadzorem GPP powstaje również GPP Business Park - nowoczesny kompleks biznesowy.

GPP szczyci się otrzymaniem najwyższej możliwej oceny "OUTSTANDING", według brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych, za swój budynek Goeppert-Mayer wchodzący w kompleks GPP Business Park.


Więcej informacji na stronie Górnośląskiego Parku Przemysłowego:  www.gppkatowice.pl


Energoprojekt

Energoprojekt - Katowice SA, 28 listopada 2015 r., zakończył prace przy instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz elewacji południowej biurowca.

Budowa instalacji była jednym z kroków w ramach prac remontowych biurowca polegających na modernizacji i dociepleniu elewacji. Jednoczesna zabudowa elektrowni fotowoltaicznej pozwoliła na redukcję niektórych prac remontowych oraz optymalizację kosztów zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i późniejszym operacyjnym (redukcja kosztów zużycia energii).

Fotowoltaika jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najbardziej przyjaznych środowisku technologii. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń ani hałasu. Ma wpływ na znaczne ograniczenie emisji CO2 — dla tej instalacji o mocy zainstalowanej 100 kW to ok. 60 Mg/rok mniej CO2 w atmosferze.


Energoprojekt uzyskał na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW Katowice.

energoprojekt pv


Więcej informacji na stronie: www.epk.com.pl 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice