Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekty i dobre praktyki

Projekty i dobre praktyki

projekty 1_1@2x.png

Miasto Katowice jak każde miasto będące dużym skupiskiem użytkowników energii, posiada pewien potencjał zmniejszenia zużycia paliw i energii. Stoi także przed szansą i wyzwaniem, by stać się jednym z europejskich miast o zrównoważonej gospodarce energią. By tego dokonać miasto potrzebuje odpowiednich bodźców ekonomicznych, instytucjonalnych i społecznych, a także technologicznych. W związku z powyższym miasto przystąpiło do realizacji projektów międzynarodowych. Są to między innymi:

_______________________________________________________________________________________________

zone.png

ZONE - Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.AWAIR.png AWAIR - Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej.


moloc.png MOLOC - "Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej".MPA.jpgMPA - Opracowanie planółw adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
adapt.pngADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.serpente.pngSERPENTE - Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej.pepsec.png PEPESEC - Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.sec bench.png SEC-BENCH - Miasta i gminy zrównoważonej energii Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice