Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jakość powietrza

Jakość powietrza


Ocena bieżącej jakości powietrza jest realizowana w oparciu o szeregaktów prawnych, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.


powietrze _01.png

Podstawowymi substancjami monitorowanymi są: pyły zawieszone PM10 i PM2,5, tlenek węgla CO, tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki SO2 oraz ozon O3.

Opis monitorowanych substancji, ich oddziaływanie na organizm ludzki oraz metody ograniczania znajdziesz tutaj.

Standardy jakości powietrza, a mianowicie wartości dopuszczalne, docelowe, alarmowe oraz cele długoterminowe określa


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2019r., poz. 1931).

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                       Więcej informacji na stronie: 


    logo.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice