Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan adaptacji do zmian klimatu

Plan adaptacji do zmian klimatu

wczuj się ok.jpg„Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” został opracowany na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice a Ministerstwem Środowiska (nr MŚ DZR/U/15/2015) w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 pn. „Plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.Plan adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, terenów niezabudowanych, transportu oraz gospodarki wodnej. 

Wśród zagrożeń klimatycznych rozróżniamy:

  • meteorologiczne - intensywne opady atmosferyczne, ekstremalne temperatury, porywiste wiatry;

  • klimatologiczne - niedobory wody, pożary;

  • hydrologiczne - powodzie, sztormy;

  • biologiczne - rozwój groźnych mikroorganizmów i insektów;

  • geofizyczne - ruchy grawitacyjne.

Opracowany Plan jest punktem odniesienia do dalszych działań w zakresie adaptacji dla miasta Katowice oraz podstawowym narzędziem kształtowania polityki miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie jego adaptacyjności. Dokument ten stanowi zbiór propozycji i rozwiązań wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

_______________________________________________________________________________________________

"Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030" - dokument      

                                                                                                      pobierz.png


"Miejskie plany adaptacji, czyli lokalna odpowiedź na globalne zmiany klimatu" - ulotka informacyjna 

  pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice