Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet ankieta SECAP

ankieta SECAP


Prezydent Miasta Katowice informuje o przystąpieniu do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Katowice”.

                Katowice Logo pion kolor.jpg            logo-porozumienie.png   logo MCE.jpg                   Dokument będzie obejmować określenie długofalowej strategii pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów PM10 oraz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Opracowanie będzie zawierało wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń dla całego miasta, a także przedstawi możliwe warianty rozwoju pod względem energetycznym i emisyjnym.

Opracowanie będzie wskazywać na konkretne działania konieczne do realizacji w ramach ograniczenia wpływu miasta oraz podmiotów funkcjonujących na jego terenie na klimat ziemi. Działania będą miały zarówno charakter zapobiegawczy jak i naprawczy. Tak duży i ambitny zakres opracowania wymaga rzetelnego i wielowymiarowego podejścia z uwzględnieniem potrzeb podmiotów funkcjonujących na terenie miasta.

W związku z powyższym zapraszamy (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, ekologiczne i inne) do przekazywania informacji na temat planowanych w latach 2020 – 2030 na terenie Katowice działań i przedsięwzięć w następującym zakresie:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków (mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i inne) w wyniku np. termomodernizacji; zmiany sposobu ogrzewania; wykorzystania OZE itp.,

  •  ograniczenie niskiej emisji (np. likwidacja palenisk węglowych),

  •  rozwój transportu publicznego oraz systemu zarządzania ruchem,

  •  rozwój terenów zieleni oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,

  •  modernizacja i rozwój sieci dystrybucji ciepła oraz źródeł wytwórczych,

  •  działania informacyjne i edukacyjne w zakresie racjonalizacji i efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska,

  •  gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta,

  •  modernizacja i rozwój sieci systemu elektroenergetycznego,

  •  modernizacja i rozwój sieci systemu gazowniczego,

  •  rozwój elektromobilności.

Informacje na temat planowanych na terenie miasta działań można przekazywać poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego pod adresem:

                                                                           www.secapkatowice.ankietaplus.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego zadania. Po uzupełnieniu danych dla jednego zadania należy wcisnąć przycisk GOTOWE na końcu strony, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety dla kolejnego przedsięwzięcia. 

UWAGA! Brak możliwości edytowania przesłanych odpowiedzi! W przypadku przesłania błędnej odpowiedzi prosimy o kontakt.

W przypadku potrzeby uszczegółowienia przekazanych danych Wykonawca może kontaktować się z osobą wskazaną w ankiecie.

Prosimy o przekazywanie informacji do 30 listopada 2020 r. 

W razie pytań informacji dotyczących opracowania udziela ze strony Wykonawcy p. Adam Motyl, tel. 797 271 574, mail: a.motyl@fewe.pl

    FEWE logo 2.png                logo-porozumienie.png          logo MCE (1).jpg 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice