Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet ankieta SECAP

ankieta SECAP


Prezydent Miasta Katowice informuje o przystąpieniu do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Katowice”.

                Katowice Logo pion kolor.jpg            logo-porozumienie.png   logo MCE.jpg                   Dokument będzie obejmować określenie długofalowej strategii pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów PM10 oraz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Opracowanie będzie zawierało wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń dla całego miasta, a także przedstawi możliwe warianty rozwoju pod względem energetycznym i emisyjnym.

Opracowanie będzie wskazywać na konkretne działania konieczne do realizacji w ramach ograniczenia wpływu miasta oraz podmiotów funkcjonujących na jego terenie na klimat ziemi. Działania będą miały zarówno charakter zapobiegawczy jak i naprawczy. Tak duży i ambitny zakres opracowania wymaga rzetelnego i wielowymiarowego podejścia z uwzględnieniem potrzeb podmiotów funkcjonujących na terenie miasta.

W związku z powyższym zapraszamy (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, ekologiczne i inne) do przekazywania informacji na temat planowanych w latach 2020 – 2030 na terenie Katowice działań i przedsięwzięć w następującym zakresie:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków (mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i inne) w wyniku np. termomodernizacji; zmiany sposobu ogrzewania; wykorzystania OZE itp.,

  •  ograniczenie niskiej emisji (np. likwidacja palenisk węglowych),

  •  rozwój transportu publicznego oraz systemu zarządzania ruchem,

  •  rozwój terenów zieleni oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,

  •  modernizacja i rozwój sieci dystrybucji ciepła oraz źródeł wytwórczych,

  •  działania informacyjne i edukacyjne w zakresie racjonalizacji i efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska,

  •  gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta,

  •  modernizacja i rozwój sieci systemu elektroenergetycznego,

  •  modernizacja i rozwój sieci systemu gazowniczego,

  •  rozwój elektromobilności.

Informacje na temat planowanych na terenie miasta działań można przekazywać poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego pod adresem:

                                                                           www.secapkatowice.ankietaplus.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego zadania. Po uzupełnieniu danych dla jednego zadania należy wcisnąć przycisk GOTOWE na końcu strony, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety dla kolejnego przedsięwzięcia. 

UWAGA! Brak możliwości edytowania przesłanych odpowiedzi! W przypadku przesłania błędnej odpowiedzi prosimy o kontakt.

W przypadku potrzeby uszczegółowienia przekazanych danych Wykonawca może kontaktować się z osobą wskazaną w ankiecie.

Prosimy o przekazywanie informacji do 30 listopada 2020 r. 

W razie pytań informacji dotyczących opracowania udziela ze strony Wykonawcy p. Adam Motyl, tel. 797 271 574, mail: a.motyl@fewe.pl

    FEWE logo 2.png                logo-porozumienie.png          logo MCE (1).jpg 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice