Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

logo-porozumienie.png

W kwietniu 2019 r., uchwałą Rady Miasta, Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (CoM). Porozumienie powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Obecnie skupia ono ponad 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów. Pod koniec 2019 podpisana została umowa na realizację „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. Termin realizacji opracowania zaplanowano na marzec 2022 r.

 

Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) jest dokumentem strategicznym, w którym są określone działania krótko i długoterminowe dla miasta. Obecne wytyczne zakładają redukcję emisji CO2 o 40% w stosunku do roku bazowego, którym powinien być rok 1990 lub jeżeli miasto nie posiada danych dot. emisji z tego roku powinno wybrać najbliższy możliwy. SECAP składa się z inwentaryzacji bazowej emisji CO2 na terenie miasta oraz monitoringu działań mających na celu jej zmniejszenie oraz ujęciu w planach działań strategii na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Monitoring działań oraz realizacji planu odbywa się co dwa lata.

_______________________________________________________________________________________________

                                                                           Ogólne założenia SECAP Katowice:      

                                                                                              pobierz.png


                                                            Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii   

                                                                                               pobierz.png

Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”     

 pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice