Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Paliwo gazowe

Paliwo gazowe

energia 5_1.png

Miasto Katowice jest dobrze zgazyfikowane. System gazowniczy dociera do wszystkich dzielnic miasta. Do największych skupisk obiektów i osiedli doprowadzony jest gaz sieciowy na średnim lub niskim ciśnieniu. Obszarami bilansowymi o największym stopniu zapotrzebowania na paliwo gazowe są Szopienice, Śródmieście oraz Dąb.


 Na terenie miasta Katowice działają następujące przedsiębiorstwa gazownicze:

  • GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,

  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu,

  • PGNiG SA Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu.


energia 5_2.pngZlokalizowany na obszarze miasta Katowice węzeł gazowy wysokiego ciśnienia - Węzeł Szopienice jest eksploatowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Gazociągami wysokiego ciśnienia gaz przesyłany jest następnie do stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia. W Katowicach występuje 12 stacji I-go stopnia należących do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Na terenie miasta występują również 3 stacje I-go stopnia, będące własnością odbiorców paliwa gazowego (Baterpol, Górnośląskie Centrum Medyczne, Porcelana Śląska).

Długość sieci średniego ciśnienia na terenie miasta wynosi ok. 188,5 km

Grupa gospodarstw domowych stanowi grupę o najwyższej konsumpcji gazu ziemnego. Drugą co do wielkości grupę wśród konsumentów gazu stanowią odbiorcy z grupy handlowo-usługowej.


energia 5 wykres 1.png

_______________________________________________________________________________________________

Źródło: Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". 

pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice